ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนพเนจร

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนพเนจร-, *คนพเนจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพเนจร[N] tramp, See also: vagabond, vagrant, hobo, Syn. คนร่อนเร่พเนจร, Example: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น, Thai definition: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He said you were a bum.- เขาบอกว่า คุณเป็นคนพเนจรIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The most gifted bum he ever trained.คนพเนจรที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ที่เขาเคยฝึก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
SHAWN: I feel like a bum.ฉันรู้สึกเหมือนคนพเนจร Fighting (2009)
I always wanted to be a hobo.ผมอยากเป็น คนพเนจร The Plain in the Prodigy (2009)
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
You're attracted to bums. Good night. Come on.- แปลว่าคุณชอบคนพเนจร Home Economics (2009)
So she's a drifter.งั้นหล่อนก็เป็นคนพเนจร Mixology Certification (2010)
He kept saying his name is 'Bum'.เขาก็บอกว่าชื่อของเขาคือ "คนพเนจรEpisode #1.13 (2010)
Who's this bum?ใครกันนะ คนพเนจรEpisode #1.13 (2010)
Bum?คนพเนจรรึ ? Episode #1.13 (2010)
Are you really the bum that I know?เธอใช่คนพเนจรที่ฉันรู้จักรึเปล่านะ ? Episode #1.13 (2010)
Sometimes I'm called bum.บางทีชั้นก็เป็นคนพเนจร บางทีชั้นก็เป็นแค่ขยะ Episode #1.13 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bum[N] คนเกียจคร้าน, See also: คนพเนจร, พวกขอทาน, Syn. tramp
hobo[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนร่อนเร่, Syn. bum, vagrant, wanderer
vagrant[N] คนจรจัด, See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน, Syn. bum, drifter, tramp, vagabond, Ant. gentleman, toiler, workman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arab(แอร'รับ) n. คนอาหรับ,คนพเนจร,ม้าอาหรับ (inhabiting Arabia)
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
hobo(โฮ'โบ) n. คนจรจัด,คนพเนจร, See also: hoboism n., Syn. drifter
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant
wastrel(เวส'เทรล) n. ผู้สิ้นเปลือง,ผู้ที่ไม่เอาถ่าย,ผู้ทำให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์,ของเสีย,ขยะ,ของทิ้ง,คนพเนจร,เด็กพเนจร,คนขี้เกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
bindle(n) คนร่อนเร่,คนพเนจร
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
nomad(n) ผู้เร่ร่อนไป,คนพเนจร
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
vagabond(n) หัวขโมย,คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด
vagrant(n) คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร

German-Thai: Longdo Dictionary
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top