Search result for

คนบ้า

(45 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนบ้า-, *คนบ้า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนบ้า    [N] madman, Syn. คนวิกลจริต, คนวิปลาส, Example: สภาพสงครามทำให้เขากลายเป็นคนบ้าภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีสติไม่สมประกอบหรือไม่ปกติ
คนบ้างาน    [N] workaholic, Example: ็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คนบ้างานมักจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ, คนที่เห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ
คนบ้างาน    [N] workaholic, Thai definition: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ เหมือนติดยาเสพย์ติด
คนบ้านนอก    [N] rustic, See also: country person, rural person, Syn. คนชนบท, คนต่างจังหวัด, Ant. คนเมือง, คนกรุง, Example: ทรรศนะของเขาแตกต่างไปจากคนบ้านนอกทั่วไป, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อาศัยอยู่ในชนบท มักใช้เปรียบเปรยคนที่มาจากชนบท มีกิริยาท่าทางเซ่อซ่า ไม่ทันสมัย
คนบ้านเดียวกัน    [N] neighbor, See also: neighbour, Syn. คนพื้นเพเดียวกัน, Ant. คนต่างถิ่น, Example: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แขก ๑คนบ้านอื่นที่มาช่วยทำงาน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนบ้ากาม[n. exp.] (khon bā kām) EN: sex maniac   FR: obsédé sexuel [m] ; fou de sexe [m]
คนบ้างาน[n. exp.] (khon bā ngān) EN: workaholic   
คนบ้านนอก[n. exp.] (khon bānnøk) EN: rustic   
คนบ้านเดียวกัน[n. exp.] (khon bān dīokan) EN: neighbour = neighbor (Am.)   FR: voisin [m] ; voisine [f]
คนบ้าหนัง[n. exp.] (khon bā nang) FR: cinéphile enragé [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
dork(n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, S. jerk, R. freak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumpkin    [N] คนบ้านนอก
crazy    [N] คนบ้า
daredevil    [N] คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman
hick    [N] ตาสีตาสา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนบ้านนอก, Syn. bumpkin
hillbilly    [N] คนบ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาสีตาสา
lunatic    [N] คนบ้า, See also: คนวิกลจริต, ผู้มีสติวิปลาส, Syn. insane, person
madman    [N] คนบ้า (คำหยาบ), See also: คนเสียสติ, ไอ้บ้า, Syn. lunatic, maniac, looney
madmen    [N] คนบ้า, See also: คนวิกลจริต
maniac    [N] คนบ้า, See also: คนคลั่ง, คนขาดสติ, คนวิกลจริต, Syn. lunatic, freak
nut    [N] คนบ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
bucolic(adj) เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เกี่ยวกับคนเลี้ยงสัตว์
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通り魔[とおりま, toorima] (n) คนบ้าไล่ฟันคน พวกฆาตกรที่มีจิตวิปริตไล่ฟันผู้คนตามท้องถนน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,

Are you satisfied with the result?

Go to Top