ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนดิบ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนดิบ-, *คนดิบ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คนดิบ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คนดิบ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนดิบน. ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ.
ดิบโดยปริยายเรียกชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ ว่า คนดิบ, (โบ) เรียกศพที่ฝังไว้ไม่นิยมเผาเช่นผีตายโหง ว่า ผีดิบ, เรียกผีชนิดหนึ่งเป็นศพเดินได้ ว่า ผีดิบ, เรียกดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี ว่า ดงดิบ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top