ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนคุม

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนคุม-, *คนคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนคุม[N] supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน The Godfather (1972)
Indy, if that square from Delaware weren't in charge, you could've really shook the place up.อินดี้ , ถ้าเดลาแวร์ไม่ได้เป็นคนคุม คุณคงทำให้ที่นี่แตกตื่นได้เลย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Harbor Master.คนคุมท่าเรือ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- No, you're the brakeman.- ไม่ นายเป็นคนคุมเบรก Cool Runnings (1993)
- No, you're not. You're the brakeman.- ไม่ ไม่ใช่ นายเป็นคนคุมเบรก Cool Runnings (1993)
- You're not. You're the brakeman.- ไม่ใช่ นายเป็นคนคุมเบรก Cool Runnings (1993)
But, sir, she's foreman of construction.แต่เธอเป็นคนคุมงานอยู่ Schindler's List (1993)
I'm in charge of the committee, if you can believe it.และผมเป็นคนคุมงานทั้งหมดน่ะครับ Rushmore (1998)
- Hey, thanks for the beer.เขามีงานนอกเวลาอยู่อันนึง คือเป็นคนคุมเครื่องฉายหนัง Fight Club (1999)
And here, Min-kyu runs things.และมินคยูก็เป็นคนคุมทีมอยู่ Spin Kick (2004)
Say, teacher, you'll conduct, right?อาจารย์เป็นคนคุมวงใช่ไหมคะ Swing Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนคุม[n. exp.] (khon khum) EN: supervisor   
คนคุมบท[n. exp.] (khon khum bot) EN: prompter   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaoler[N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard
madam[N] แม่เล้า, See also: คนคุมซ่องหญิง, Syn. bawd, whore
slave driver[N] คนคุมทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purse bearern. คนคุมเงิน,เจ้าหน้าที่การเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
machinist(n) คนคุมเครื่อง,ช่างเครื่อง,คนใช้เครื่อง
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง
supercargo(n) คนคุมเรือสินค้าแทนเจ้าของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top