ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนขายตั๋ว

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขายตั๋ว-, *คนขายตั๋ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายตั๋ว[N] booking clerk, Example: ใครๆ ก็ทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขายตั๋ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has an ex-wife who's a flight attendant.เขามีเมียเก่า ที่เป็นคนขายตั๋วเครื่องบิน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Anybody selling ticket for Piano Man?มีใครบางคนขายตั๋ว สำหรับการแสดงเปียโน Fighting (2009)
Oh, my God, I think the ticket taker's looking at us.พระเจ้าช่วย ฉันว่าคนขายตั๋วมองมาทางเรา Friends, Lies, and Videotape (2011)
I'll see if one of the ticket agents talked to Maya.พ่อจะไปดูว่ามี คนขายตั๋วคนไหนได้คุยกับมายาบ้าง Father Knows Best (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khonkhāi tūa) EN: ticket seller   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking clerkn. คนขายตั๋ว
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top