ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนขายของ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขายของ-, *คนขายของ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายของ[N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
คนขายของชำ[N] grocer, Example: พ่อสอนให้เขาเป็นคนขายของชำที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, I'm basically a salesperson.ฉันเป็นแค่คนขายของ The Perfect Man (2005)
A guy who works at the buy more?- คนขายของที่นี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I know it can't be the mailman, the coal man, the ice man, they've been here today can't be the grocer, the butcher, the baker, they don't knock that wayฉันรู้ว่าคงไม่ใช่ไปรษณีย์ คนส่งถ่าน หรือคนส่งน้ำแข็ง เพราะวันนี้เขาได้มาแล้ว ไม่ใช่คนขายของชำ คนขายเนื้อ คนขายขนมปัง เพราะเขาไม่ได้เคาะแบบนี้ Sita Sings the Blues (2008)
They get collection, from the travellers, the vendors and we will take care of it.มีนักเดินทางบริจาค คนขายของและพวกเราจัดการกันเองได้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Whatever you're selling, I'm not interested. Ohh, we're not salesmen.เราไม่ใช่คนขายของ I Believe the Children Are Our Future (2009)
My mother loved chandlerแม่ของฉันชอบคนขายของชำ Brown Betty (2010)
Toy salesman named Donald Banse.คนขายของเล่นชื่อ โดนาล์ด แบนส์ Pilot (2010)
Hey, Chandler.ว่าไง,คนขายของชำ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
No, wider than that.ไม่ กว้างกว่านั้น คนขายของ Compromising Positions (2010)
I used to get served by this tall, broad guy, with, like, a wormy face.คนขายของคุณรูปร่างสูง หนา ที่ ดู หน้าอบอุ่น Bridesmaids (2011)
The antiquities dealer left her some kind of warning.คนขายของโบราณส่งบางอย่าเพื่อเตือนเธอ Beneath (2011)
The antiquities dealer left her some kind of warning.คนขายของโบราณทิ้งของไว้ บางอย่างเพื่อเตือนเธอ Balcoin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขายของ[n.] (khonkhāi khøng) EN: salesman   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
คนขายของชำ[n. exp.] (khonkhāi khøngcham) EN: grocer   
คนขายของเก่า[n. exp.] (khonkhāi khøngkao) FR: antiquaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grocer[N] คนขายของชำ, Syn. greengrocer, storekeeper
monger[N] คนขายของเร่, See also: พ่อค้า, แม่ค้า, Syn. trader, dealer
packman[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, ผู้หาบเร่, Syn. carrier, porter
peddler[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, Syn. vendor, trader, salesperson
pedlar[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของ, Syn. pedler
sales clerk[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
salesclerk[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
salesgirl[N] คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
salesman[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
vender[N] คนขายของ, See also: ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย, Syn. consignor, vendor, seller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grocer(โกร'เซอะ) n. คนขายของชำ
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chandler(n) คนขายเทียน,คนขายของชำ
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ
grocer(n) คนขายของชำ
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top