Search result for

คนขับ

(62 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขับ-, *คนขับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขับรถ[N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับ, Example: ประชาชนในเมืองหลวงต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับรถขององค์การขนส่งมวลชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับรถให้เคลื่อนที่ไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile driversคนขับรถยนต์ [TU Subject Heading]
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell the driver we're going to yale.บอกให้คนขับรถว่าเราจะไป Yale New Haven Can Wait (2008)
We go inside and play "guess that smell" with the truckers while we're waiting.เราเข้าไปข้างในแล้วเล่นเกมดมกลิ่นกับคนขับรถบรรทุกขณะรอเถอะ Birthmarks (2008)
I wasn't driving the bus. I wasn't driving the garbage truck that hit the bus.ผมไม่ใช่คนขับรถเมล์ รึว่าึรถขนขยะ Dying Changes Everything (2008)
Now a taxi driver had dropped off a fare earlier, and had stopped to get a cup of coffee.ตอนนั้น คนขับแท็กซี่พักงานก่อนกำหนด เขาจอดรถลงไปหากาแฟกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
or that man had set his alarm and got up five minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and had gotten into an earlier cab,ไม่ก็ ชายหนุ่มตั้งเวลาปลุก และตื่นให้เร็วกว่านี้สัก 5 นาที หรื่อไม่ก็ คนขับแท็กซี่ ไม่จอดเพื่อดื่มกาแฟ หรือไม่ก็หญิงสาวคนนั้นเกินนึกขึ้นได้ว่าลืมเสื้อคลุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- No, he's gravely injured. - Well, then he shouldn't be driving.เปล่า เขาเจ็บหนัก งั้นเขาก็ไม่ใช่คนขับรถ Superhero Movie (2008)
Who are you, boatman?แกเปนใคร ไอคนขับเรือ Rambo (2008)
Where's boatman?คนขับเรืออยูไหน Rambo (2008)
How's the driver?คนขับเป็นไงบ้าง The Lazarus Project (2008)
I'll call the driver's wife.ผมจะโทรหาเมียคนขับ The Lazarus Project (2008)
No, no, no, I kill the bus driver.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันต้องฆ่าคนขับรถ The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขับ [n.] (khonkhap ) EN: driver   FR: conducteur [m] ; conductrice [f]
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
คนขับเสภา[n. exp.] (khonkhap sēphā) EN: singer of ballads   

English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabby[N] คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver
cabdriver[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabdriver, cabman, taxi driver
cabman[N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver
carter[N] คนขับเกวียน
charioteer[N] สารถี, See also: คนขับรถม้า, Syn. chariot driver
chauffeur[N] คนขับรถยนต์, See also: โชเฟอร์, Syn. cabdriver, driver, licensed operator
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี
driver[N] คนขับรถ, See also: ผู้ขับขี่, คนขับขี่, Syn. conductor, motorist, operator
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
flier[N] นักบิน, See also: คนขับเครื่องบิน, Syn. flyer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
cockpit(คอค'พิท) n. ห้องคนขับเครื่องบิน,ช่องลึกสำหรับคนขับในเครื่องบิน รถยนต์ เรือยนต์ สนามรบ,สนามชนไก่
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
busman(n) คนขับรถโดยสาร
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
carman(n) คนขับรถ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
chauffeur(n) คนขับรถ
coachman(n) คนขับรถม้า
drayman(n) คนขับรถบรรทุก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure driver (n ) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen
Taxifahrer(n ) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top