ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนก้าวร้าว

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนก้าวร้าว-, *คนก้าวร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนก้าวร้าว[N] aggressive person, Example: ภายนอกเขาดูหงิมๆ แต่เนื้อแท้กลับเป็นคนก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่แสดงกริยาวาจาไม่เคารพผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not a violent guy.ฉันไม่ใช่คนก้าวร้าวนะ Call Waiting (2007)
I'm not a violent guy by design.ผมไม่ใช่้คนก้าวร้าว ที่อยากเป็น The Turning Point (2009)
He convinced me that we had to get more aggressive.เขาชักจูงให้ฉันเป็นคนก้าวร้าวยิ่งขึ้นๆ Chromolume No. 7 (2010)
He's a tough guy, so you think you're safe with him,เขาเป็นคนก้าวร้าว แล้วคิดว่าจะปลอดภัยถ้าอยู่กับเขา A Person of Interest (2011)
A violent man. Do you know him?เป็นคนก้าวร้าว คุณรู้จักไหม Deadfall (2012)
I also knew he was a fucking scumbag.ผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนก้าวร้าวร่วมเพศ. Nurse 3D (2013)
He's becoming aggressive.เขาจะกลายเป็นคนก้าวร้าว The Babadook (2014)
You learn to deal with aggression.เธอต้องเรียนรู้ วิธีจัดการกับคนก้าวร้าว The Greybar Hotel (2014)
You didn't think a scumbag like Chuck Parson could emerge unscathed, did you?นายไม่คิดว่าคนก้าวร้าวอย่างชัค พาร์สัน จะรอดไปหรอกใช่ไหม Paper Towns (2015)
Liv, if anything brought me to violence it'd be someone exterminating my soul brethren.ลิฟ ถ้าจะมีอะไรทำให้ผม กลายเป็นคนก้าวร้าวไปได้ ก็คงเป็นเพราะมีบางคน ทำลายล้างบรรดาพี่น้องนี่แหละ Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor   FR: personne agressive [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top