ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คณนา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณนา-, *คณนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณนา[V] count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some small measure of hope for the possibility of meaning.แค่เพียงเท่านั้น... ...เพื่อคณนาความหวัง ว่ามันจะเป็นจริงได้สักแค่ไหน Match Point (2005)
You're the doctor who locked up Christine collins?คุณคือหมอคนที่จับตัวคณนายริสตินคอลลินไปใช่มั้ย Changeling (2008)
Ma'am, excuse me but we're gonna have to continue this conversation at a later date.คณนายครับ ขอโทษนะ แต่เราต้อง คุยกันเรื่องนี้อีกที Do It, Monkey (2009)
Yeah, what are your plans for the summer, Mrs. Humphrey?ใช่ คุณวางแผน ซัมเมอร์ไว้ว่าไงบ้างคณนายฮัมฟรีย์ The Wrong Goodbye (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omnipotence(ออมนิพ'พะเทินซฺ) n. ความมีอำนาจทุกอย่าง,ความสามารถอันมีทุกอย่าง,พลานุภาพอันเหลือคณนานับ,ความเป็นพระเจ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
measureless(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถจะวัดได้,เหลือคณนา
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top