ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...-, *ข ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irréel(adj) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa(n, slang) Friend with Benefit

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซ่าหวารู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตามfollowed in

English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
wait for ages[เวท ฟอร์ เอจจ] (vt, slang) รอนานมาก เช่น I've been waiting for ages. (ฉันรอมานานมากแล้ว) You wait for ages and he has never shown up. (เธอรอมานานมากแล้วและเค้าก็ไม่เคยมาโผล่มาเลย)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital controlการควบคุมเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Co-creationการสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างคนหลายกลุ่ม รวมทั้งผู้บริโภค, Example: การสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างคนหลายกลุ่ม รวมทั้งผู้บริโภค (Co-creation) เพื่อการออกแบบและผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งอาศัยเครือข่ายสังคมมาเป็นกลไกเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้แนวคิดที่ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการมีความเป็นไปได้สูง ประหยัดและได้ผลรวดเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Comparative analysisการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Data standardมาตรฐานข้อมูล, Example: มาตรฐานข้อมูล คือ การจัดทำข้อมูลให้อยู่ในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral format) เนื้อหาของมาตรฐานข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ระบบอ้างอิง (Preference system) โครงสร้างข้อมูล (Data models)ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคุณลักษณะของข้อมูล รวมทั้งวิธีการผลิต การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล เป็นต้น จะต้องมีการกำหนดคำศัพท์ (Data dictionaries) และข้อมูลจะต้องมีคุณภาพข้อมูล (Data quality) และในด้านคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ซึ่งเป็นรายละเอียดบอกถึงเนื้อหาคุณลักษณะของข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Environmental medicineอนามัยสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Examination questionsข้อสอบและเฉลย [TU Subject Heading]
Fiber in human nutritionเส้นใยอาหาร [TU Subject Heading]
Hardwareส่วนอุปกรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Liquefied Petroleum Gasก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ รู้จักกันในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซโปรเพน (C3H8) ผสมกับก๊าซบิวเทน (C4H10), Example: นำมาอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Microbialการดื้อยาของจุลชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เกาะปันหยี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
constantly(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
European Council(name) คณะกรรมการยุโรป
hierachyhierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
hubristic(n) คนโอหัง
i(n, uniq) ผม
I'm just having some food(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) you
independence[independence] (n, vt) independence
just in case(phrase) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปนา(v) found, See also: establish, Syn. ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น
ลองดู(v) try out, See also: try, Syn. ลอง, ทดลอง, Example: ผมจะลองดู แต่ไม่รู้จะได้ผลรึเปล่า, Thai Definition: กระทำดูก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าได้ผลเช่นไร
เพื่อให้(conj) in order that, See also: in order to, Syn. เพื่อ, Example: การลดพลังงานกระทำได้โดยทานอาหาร 3 มื้อ แต่ค่อยๆ ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ
หาเหตุ(v) find fault, Syn. หาเรื่อง, จับผิด, Example: พรรคฝ่ายค้านหาเหตุให้นายกรัฐมนตรีลาออก, Thai Definition: คอยหาข้อผิดพลาดของผู้อื่น
สายฝน(n) falling rain, Example: เขามองจากจุดที่ยืนไปยังถนนใหญ่ที่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai Definition: ฝนที่ตกลงมา
อัตราเสี่ยง(n) risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
อุทกภัย(n) flood, See also: inundation, deluge, Syn. น้ำท่วม, Example: อุทกภัยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและการเพาะปลูกอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปร่งหู(v) speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai Definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
หยิบยืม(v) borrow, Syn. ยืม, ขอยืม, Example: แม่ต้องหยิบยืมเขาเป็นประจำเพราะเงินเดือนพ่อไม่เคยเหลือเลย, Thai Definition: ยืมมาใช้ชั่วคราว
อาณานิคม(n) colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai Definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ดวงตราไปรษณียากร[dūang trāpraisanīyākøn] (n) EN: postage stamp ; stamp  FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
จังหวัดกระบี่[Jangwat Krabī] (n, prop) EN: Krabi province  FR: province de Krabi [f]
การเขียน[kān khīen] (n) EN: writing  FR: écriture [f] ; rédaction [f]
คือ[kheū] (adv) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example  FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คนรับเงิน[khon rap ngoen] (n, exp) EN: cashier  FR: caissier [m] ; caissière [f]
กีบรถ[kīp rot] (n, exp) EN: tires of a car  FR: pneu (de voiture) [m]
เกล็ดเมล็ดแตงโม[klet malet taēng mō] (v, exp) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels
มหาราช[Maharāt] (x) EN: ... the Great  FR: ... le Grand
โมเลกุลน้ำ[mōlēkun nām] (n, exp) EN: H2O  FR: molécule d'eau [f] ; H2O

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ けん, ken] (n) (ลักษณนาม) หลัง เช่น 1 (いっけん) แปลว่า 1 หลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
綺麗[ [きれい, kirei], [ kirei , kirei]] (n) สวย
確実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv) อย่างแน่นอน
搭载[ とうさい, tousai] (n) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst(n, vi, vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!

French-Thai: Longdo Dictionary
Il n'y a pas de quoi.|อาจพูดสั้นๆได้ว่า pas de quoi!| ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. De rien!, Je t'en prie!, Je vous en prie.

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
β版[べたはん, betahan] beta version [Add to Longdo]
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報酬[ほうしゅう, houshuu] Belohnung, -Lohn, Honorar [Add to Longdo]
射止め[いとめ, itome] ???? [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top