ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้าติดตาม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าติดตาม-, *ข้าติดตาม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many times did I tell you... to stop?ข้าติดตามท่านต่อไปไม่ได้แล้ว มิทซึนาริ Goemon (2009)
I'm Master Roshi followed as assigned.ข้าติดตามผู้เฒ่าเต่าตามที่ได้รับคำสั่ง Dragonball: Evolution (2009)
I have followed your progress with a sword since you were a boy.ข้าติดตามความก้าวหน้าในการใช้ดาบของเจ้า ตั้งแต่เจ้ายังเยาว์ The Sorcerer's Shadow (2010)
Let me accompany you at least.อย่างน้อยให้ข้าติดตามท่านไปเถอะ The Kingsroad (2011)
I was shadowing the aristocrat under an order from Han.ข้าติดตามเจ้าผู้ดีนั่น ตามคำสั่งของนายท่านฮัง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I followed you everywhere.ข้าติดตามท่านไปทุกแห่งหน Snow White and the Huntsman (2012)
My people follow me!คนของข้าติดตามข้า Noah (2014)
And I have followed you everywhere.ข้าติดตามท่านไปทุกเเห่ง Noah (2014)
"I pursue him, the Nazarene, to ferret the truth.ข้าติดตามเขา เยซูชาวนาซาเร็ธ เพื่อค้นหาความจริง Risen (2016)
I follow a true orc!ข้าติดตามออร์คที่แท้จริง Warcraft (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lackey[N] ผู้ติดตาม, See also: ข้าติดตาม, Syn. flunky, flunkey, toady

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top