Search result for

ข้าง ๆ

(22 entries)
(0.3739 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าง ๆ-, *ข้าง ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าง ๆว. ใกล้ด้านข้าง เช่น ยืนอยู่ข้าง ๆ.
ข้าง ๆ คู ๆว. ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น เถียงไปข้าง ๆ คู ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
para-ข้าง ๆ, ข้างเคียง, เข้าถึง, ต่าง, ยกเว้น, พิการ, ล้ำหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
Okay, you'll take the empty seat next to Dinah.คุณนั่งตรงเก้าีอ้ข้าง ๆ ไดนาห์นะคะ Oh, God! (1977)
He just used to sit next to me and cuddle.เขาแค่นั่งอยู่ข้าง ๆฉันและกอดฉัน Léon: The Professional (1994)
- No, it's Max, from next door.- ไม่ใช่ ผมแมกซ์ ห้องข้าง ๆ น่ะ Pi (1998)
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i... The Story of Us (1999)
Now you, Harry, who have never known your family you see them standing beside you.อย่างเธอ แฮร์รี่ ที่ไม่เคยรู้จักครอบครัวของเธอ ถึงได้เห็นเขามายืนอยู่ข้าง ๆ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And Adele's mother's got the TV playing so loud... he can hear Letterman tellin' jokes in the next room.แม่ของอเดล กำลังดูทีวีเสียงดังอยู่ตอนนั้น มันได้ยินเสียงเล็ตเทอร์แมน เล่าเรื่องโจ๊กมาถึงห้องข้าง ๆ The Woodsman (2004)
Oh, the one that sat on you?อ้อ คนที่นั่งอยู่ข้าง ๆ เธอใช่ไหม ? The Guy Was Cool (2004)
Step asideถอยไปข้าง ๆ เลย The Guy Was Cool (2004)
Move asideขยับไปข้าง ๆ สิ The Guy Was Cool (2004)
The person standing next to me would be... would be...คนที่จะอยู่ข้าง ๆฉันก็คือ ก็คือ... Boys Over Flowers (2005)
Drill a hole in the side, fill it with gasoline or whatever's good and flammable.เจาะรูตรงข้าง ๆ แล้วใส่น้ำมันเชื้อเพลิง/Nหรืออะไรก็ได้ที่ติดไฟง่าย Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าง ๆ[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top