Search result for

ข้างบน

(44 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างบน-, *ข้างบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างบน[N] upstairs, Syn. ด้านบน, ชั้นบน, Ant. ข้างใต้, ข้างล่าง, Example: บ้านส่วนใหญ่จะมีห้องพระไว้ข้างบน, Thai definition: ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างบน[PREP] above, Example: เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's sorta the upside.มันเป็นการมองมาจากข้างบน Emancipation (2008)
Up here.วางข้างบน Pilot (2008)
- I'm on it, sir.-อยู่ข้างบนครับ Rookies (2008)
Sir, the last transmission came from that moon's upper atmosphere, directly ahead.ท่านครับ สัญญาณสุดท้ายส่ง มาจากดวงจันทร์ข้างบนนั่น ตรงไปข้างหน้านี้ Duel of the Droids (2008)
Take this upstairs, and be sure not to drop it.เอานี่ขึ้นไปข้างบน ระวังอย่าให้หล่นล่ะ Duel of the Droids (2008)
6th line from the bottom and the 22nd from the top.บันทัดที่หกจากด้านล่างและบรรทัดที่22 จากข้างบน Heartbreak Library (2008)
And ever so slightly, look up.แล้วก็ลองมองตาขึ้นข้างบนซิ Bolt (2008)
- I'm Paul. - Sydney.ดี ซิดนี่ อเล็ก จาก ชั้นข้างบน The Eye (2008)
OK, Mrs Hollister, I'll be right with you. Go on back upstairs.เอาล่ะ คุณนายโฮลิสเตอร์ เดี๋ยวฉันจะไปหาคุณ กลับขึ้นข้างบนไปซะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Po. What are you doing up there?ทำอะไรอยู่ข้างบนหน่ะ Kung Fu Panda (2008)
What were you doing up there? All that noise.ลูกทำอะไรอยู่ข้างบนน่ะ แล้วยังเสียงหนวกหูพวกนั้นอีก Kung Fu Panda (2008)
The shot was up, to the left.ยิงมาจากข้างบน ตรงฝั่งซ้าย Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข้างบนนี้[adv.] (khāngbon nī) EN: here above   FR: ci-dessus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[PREP] ข้างบน, See also: เหนือ
up[PREP] ข้างบน, Ant. down
upstairs[ADJ] ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน,ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch)
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
cockupn. การงอขึ้นข้างบน
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
en-Pref. "ใน","ข้างบน"

English-Thai: Nontri Dictionary
on(pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
over(adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว
overhand(adj,adv) ลงมาจากข้างบน,ยกแขนขึ้น,ฟาด,ตบลูก,ข้ามไหล่
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overhead(adv) เหนือหัว,ข้างบน,ท่วมหัว,ลอยอยู่
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
up(pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
obenข้างบน
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top