ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้างขึ้น

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างขึ้น-, *ข้างขึ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างขึ้น[N] waxing moon, See also: the period of the waxing moon, Ant. ข้างแรม, Example: ทุ่งโล่งแบบนี้ถ้าเป็นข้างขึ้น ฉันคงจะกล้าเดินผ่านอยู่หรอก, Thai definition: ส่วนของเดือนทางจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้างขึ้นน. ส่วนของเดือนจันทรคติที่มีพระจันทร์สว่าง คือ ตั้งแต่ขึ้นคํ่าหนึ่งไปถึงกลางเดือน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will march north to the coast, where I will make sure--พระจันทร์ข้างขึ้น 300 (2006)
Lift both hands...ยกแขนสองข้างขึ้น We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
That right there is a moon cycle.ที่อยู่ตรงนั้นคือ ปรากฎการณ์ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ Ordinary People (2011)
Now, look at this.ข้างขึ้นข้างแรมมีผลต่อพวกมัน Currents (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top