ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อเขียน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเขียน-, *ข้อเขียน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเขียน(n) essay, See also: composition, writings, article, Syn. บทความ, เรียงความ, Example: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้, Count Unit: ชิ้น, เรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเขียนน. เรียกการสอบแบบเขียนคำตอบ ว่า สอบข้อเขียน, มักใช้คู่กับ สอบสัมภาษณ์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น Punchline (1988)
Found writings include treatise on the creation of a time machine.ค้นพบข้อเขียน การสร้างเครื่องเดินทางผ่านเวลา The Time Machine (2002)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
I'm eligible for the written test.ฉันต้องเตรียมสอบข้อเขียน Super Rookie (2005)
Written test?สอบข้อเขียน? Super Rookie (2005)
I did take their written exam...ผมทำข้อเขียนพวกนั้น... Super Rookie (2005)
Emmett didn't tell you about the written part of the test?เอมเม็ทไม่ได้บอกนายเกี่ยวกับ ข้อสอบข้อเขียนหรอ? Chuck Versus the Ex (2008)
I'm trying to, but look, the website says you have to pass the written exam.ฉันพยายามช่วยนาย แต่ว่า ในเวบไซด์บอกว่า นายต้องผ่านข้อเขียนก่อน It Hurts Me Too (2010)
Okay, I only include that and the personal interactions to denote the passage of time.โอเค ฉันแค่เพิ่มนั่นเข้าไปและปฎิสัมพันธ์ส่วนตัวแสดงผ่านข้อเขียน The Bones on the Blue Line (2010)
There were legal limits to his whims and diatribes. such as Habeas Corpus.มีข้อจำกัดของกฏหมายกับความคิด และข้อเขียนของเขา อย่างเช่น หมายศาล Will (2011)
It's writing.มันเป็นข้อเขียน Reading is Fundamental (2012)
I got my learners permit! I'm 18! I get to pick the president!หนูสอบผ่านข้อเขียนใบขับขี่แล้ว ผมอายุ 18 ผมเลือกประธานาธิบดีได้แล้ว ผมเขียนชื่อแม่ให้ไปทำงานที่งานฮาโลวีนนะ ทำไมลูกถึงให้แม่ไปทำงานอาสาสมัครที่โรงเรียน? Halloween III: The Driving (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเขียน[khøkhīen] (n) EN: written test ; written examination  FR: épreuve écrite [ f ] ; examen écrit [ m ] ; test écrit [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumph(n) ข้อเขียน, Syn. bumf
critique(n) บทวิจารณ์, See also: ข้อเขียนที่วิจารณ์ประเด็นต่างๆ
diatribe(n) ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation
document(n) เอกสาร, See also: ข้อเขียน, Syn. message, note, report, bulletin
essay(n) ความเรียง, See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, Syn. article, composition
eulogy(n) ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification
lampoon(n) ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง, Syn. caricature
maxim(n) ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
paean(n) ข้อเขียนหรือบทเพลงแห่งชัยชนะ, Syn. hymn, ovation
think-piece(sl) ข้อเขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์, ผู้ไม้ยอมรับ, การไม่ยอมรับ, การสละสิทธิ์, คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ, ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้น ๆ , ปกิณกะ, ความพยายาม, การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม, ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด, การด่าว่า. vi., vt. พูดยืดยาดและรุนแรง
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล, ความอึกทึกครึกโครม, การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง, หลักการ, คติพจน์, ความจริง, หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
memo(เมม'โม) n. ข้อเขียนเตือนความจำ, =memorandum (ดู) pl. memos

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน, สิ่งพิมพ์, ตัวหนังสือ
writ(n) คำสั่ง, หมายศาล, ข้อเขียน
writing(n) การเขียน, ข้อเขียน, ลายมือ, ตัวหนังสือ, จดหมาย, เอกสาร, การแต่งหนังสือ์

German-Thai: Longdo Dictionary
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top