Search result for

ข้อย

(49 entries)
(0.1857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อย-, *ข้อย*.
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ข้อย[ข่อย] (pron ) ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ 1)
See also: 16

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อย (pron. ) ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ 1)
See also: S. ข้าน้อย,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อยุติ    [N] conclusion, See also: resolution, settlement, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Ant. ข้อโต้แย้ง, ข้อถกเถียง, Example: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ, Thai definition: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ข้อยกเว้น    [N] exception, Example: เครื่องดื่มบำรุงร่างกายบางชนิดมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ, Thai definition: ข้อกำหนดพิเศษซึ่งนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
ข้อยืนยัน    [N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางชนิด Streblus asper Lour. ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นตามป่าตํ่าและริมแม่นํ้าลำคลอง ใบเล็ก สากคาย ใช้ขัดถูได้ เปลือกใช้ทำกระดาษ เรียกว่า กระดาษข่อย ใบ เปลือก เนื้อไม้ และเมล็ดใช้ทำยาได้.
ข้อยส. คำใช้แทนตัวผู้พูด, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ข้อยน. ข้า, บ่าว, เช่น เมื่อให้สูสองราชเป็นข้อยขาดแก่พราหมณ์ (ม. คำหลวง กุมาร).
ข้อยกเว้นน. ข้อความที่ไม่เกี่ยวด้วยเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์เป็นต้นที่กำหนดไว้.
ข่อยจีนดู ชาฮกเกี้ยน ใน ชา ๑.
ข่อยน้ำน. ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Streblus taxoides (K. Heyne) Kurz ในวงศ์ Moraceae ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ลำต้นและกิ่งก้านมักงอหักไปมา ใบเกลี้ยง ไม่สากคาย, ข่อยหยอง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ขี้แรด.
ข่อยหนามน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Streblus ilicifolius (Vidal) Corner ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบ ลำต้นตรง ใบแข็งหนา ด้านบนเขียวแก่เป็นมัน ขอบใบเป็นหนามแหลมคม, ปักษ์ใต้เรียก กระชิด.
ข่อยหยองดู ข่อยนํ้า ที่ ข่อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exceptionข้อยกเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special exceptionข้อยกเว้นพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory exceptionข้อยกเว้นโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ankylosisข้อยึดติด [มีความหมายเหมือนกับ arthroclisis; arthrokleisis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conclusionข้อยุติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ankyloseข้อยึดติด [การแพทย์]
Ankylosis, Boneข้อยึดติดชนิดกระดูกเชื่อมติดกัน [การแพทย์]
Ankylosis, Extra-Capsularข้อยึดติดภายนอกข้อ [การแพทย์]
Ankylosis, Fibrousข้อยึดติดจากเยื่อเหนียว [การแพทย์]
Ankylosis, Intra-Capsularข้อยึดติดในข้อ [การแพทย์]
Joint Contractureข้อยึด, ข้อติดขัด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ข้อยุติ[n.] (khøyuti) EN: conclusion ; final agreement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article    [N] ข้อย่อย, See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา, Syn. section, portion
exception    [N] ข้อยกเว้น, See also: การยกเว้น, Syn. irregularity
knot    [N] เงื่อนงำ, See also: ข้อยุ่งยาก, ปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
clause(คลอส) n. มาตรา,อนุประโยค,ประโยคเล็ก,ข้อย่อย
crossheading(ครอสเฮด'ดิง) n. หัวข้อย่อย,ซอยหรือตรอกที่ทะลุกันได้
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
unquestionable(อันเควช'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีปัญหา,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ไม่มีข้อยกเว้น.
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien

English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)

Are you satisfied with the result?

Go to Top