ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อปฏิบัติ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อปฏิบัติ-, *ข้อปฏิบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อปฏิบัติ[N] procedure, See also: practice, Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ, Ant. ข้อยกเว้น, Example: กลุ่มประเทศ G10 ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อปฏิบัติในการดำรงเงินกองทุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ, Count unit: ข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welding procedureข้อปฏิบัติการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The agents that are with you will keep you posted on what to do.จนท.ของเราจะไปหาท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ [Rec] (2007)
Well, sir, in the Harvard Student Handbook, which is distributed to each freshman, under the heading "Standards of Conduct in the Harvard Community,"ท่านครับ ในหนังสือคู่มือนักศึกษา ที่แจกให้นักศึกษาใหม่ทุกคน, ในหัวข้อ"ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในชุมชนฮาวาร์ด," The Social Network (2010)
And we do it according to the code.มันเป็นข้อปฏิบัติ Magic Bullet (2011)
You and the code.เธอและข้อปฏิบัติ Magic Bullet (2011)
I filed a report. It's the regs.ผมลงรายงานไว้,มันเป็นข้อปฏิบัติ The Gunk in the Garage (2012)
I can call the marshals office, tell them there's a death threat on their fugitive.ฉันสามารถโทรไปที่สำนักงานของพวกมาเชล บอกเขาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพวกผู้ร้ายข้ามแดน Clear and Wesen Danger (2015)
The Laws of K-Drama."c.bg_transparentข้อปฏิบัติของละครเกาหลี/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
That's the regulations, Frank.มันมีกฎข้อปฏิบัติอยู่ แฟรงค์ T2 Trainspotting (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อปฏิบัติ[n.] (khøpatibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine   FR: procédure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principle[N] กฎ, See also: ข้อปฏิบัติ, หลักปฏิบัติ, Syn. system, opinion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top