ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข่าวกีฬา

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าวกีฬา-, *ข่าวกีฬา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวกีฬา[N] sports news item

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
And that's Grantland Rice, the most powerful sports writer in the country.และนั่นแกรนท์แลนด์ ไรซ์ นักข่าวกีฬาที่ทรงอิทธิพลที่สุด The Legend of Bagger Vance (2000)
Here, sport, give me this for a second.ไหน, ข่าวกีฬา, ขอดูซักแป๊บได้มั้ย Firewall (2006)
You watch the sportscenter?นายดูข่าวกีฬาบ้างมั้ย? Call Waiting (2007)
And now in sports: Severy Vagstead to report.และต่อไปเป็นข่าวกีฬา Let the Right One In (2008)
THIS IS JOHN BROWN WITH YOUR KMPA TRAFFIC REPORT. STAY TUNED FOR SOUTHLAND SPORTS,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ ข่าวกีฬาอีกสักครู่ Normal (2008)
One neighbor was out reading the sports section, delighted to see that his team had won.เพื่อนบ้านยืนอ่านข่าวกีฬา ดีใจที่รู้ว่าทีมของเขาชนะ Being Alive (2009)
Let's see what's happening in sports.มาดูกันซิว่า ข่าวกีฬามีอะไรบ้าง The End (2009)
I have an audience that depends on me for news, weather, sports and heartwarming fluff piecesผมมีผู้ชมที่ขึ้นอยู่กับ\ ข่าวของผม อากาศ ข่าวกีฬาและ ข่าวอบอุ่นใจทั้งหลายอีก Monsters vs. Aliens (2009)
Daily News turned to the sports section, wedding ring.อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวกีฬา สวมแหวนแต่งงาน Samaritan (2010)
Ahem. "In sports, the girls volleyball team is hosting a cakewalk to raise money for uniforms.ข่าวกีฬา ทีมวอลเลย์บอลหญิง จัดเดินขายเค้ก เพื่อหาเงินซื้อเครื่องแบบ Royal Wedding (2011)
You know, one of the greatest pleasures of my life is eating my breakfast and reading the sports page.นายรู้มั้ย ครั้งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด ความสุขชีวิตฉัน คือกินอาหารเช้า และอ่านข่าวกีฬา Setup (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top