Search result for

ขื่อ

(48 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขื่อ-, *ขื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่อ[N] crossbeam, See also: joist, lintel, Example: คติการถือผีของชาวไทยไม่กล้านอนขวางขื่อเพราะกลัวผีจะลงมาเหยียบอก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก
ขื่อจมูก[N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขื่อน. ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
ขื่อเครื่องจองจำนักโทษ ทำด้วยไม้มีช่องสำหรับสอดมือหรือเท้าแล้วมีลิ่มตอกกำกับกันขื่อหลุด
ขื่อเรียกกระดูกเชิงกรานที่ขวางอยู่ด้านหน้า.
ขื่อกะละปังหาน. ขื่อด้านสกัดหัวท้ายสำหรับรับหน้าจั่วและติดกลอนปีกนก.
ขื่อขวาง, ขื่อคัดน. ขื่อที่ ๒ อยู่ใต้ขื่อเดิม อยู่ในพวกเครื่องเรือน.
ขื่อจมูกน. แกนกลางระหว่างช่องจมูก.
ขื่อผีน. ชื่อกำไลที่ทำด้วยเงินหรือทองเกลี้ยง ๆ หัวท้ายรีดเป็นลวด ทำเป็นห่วงสอดไขว้กันเพื่อรูดเข้าออกได้, กำไลคู่ผี ก็เรียก.
ขื่อมุกน. แกนเปลือกที่อยู่ในตัวหอยจำพวกหอยสังข์ใช้ทำด้ามทัพพีเป็นต้น.
ขื่อหมู่น. ขื่อไม่น้อยกว่า ๒ ตัว เจาะฝังเข้าไปในเสาร่วมในซึ่งเป็นมุมแล้วทอดไปหาเสาหรือผนังของระเบียงคล้ายเต้าที่รับเชิงกลอน.
ขื่อเท่าต่อก. รู้เท่าทันกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilloryขื่อคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So humbert humbert's name is serge grodanz.เขาขื่อ serge grodanz There Might be Blood (2008)
- When we need water, we build a dam.-ถ้าเราต้องการน้ำ เราก็สร้างเขื่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He said let's have some fun and take out the dam. Basset hound.เขาบอกว่าตรงนี้กำลังสนุก ไปพังเขื่อนกันเร็ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Alex wants to take out the dam.อเล็กซ์อยากจะพังเขื่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's dam-busting time!ได้เวลาระเบิดเขื่อนแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ Episode #1.5 (2008)
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ? Episode #1.5 (2008)
This dam project will create many newjobs.จะมีการสร้างเขื่อน ต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก 2012 (2009)
Remember when I told you about that dam in China?จำที่ผมบอกไว้ได้มั๊ย เรื่องเขื่อนในประเทศจีนน่ะ 2012 (2009)
What are you talking about?เทนซินทำงานที่เขื่อน 2012 (2009)
Grandma the dam is a ship! The government lied to us.ขื่อนก็คือเรือนั่งเอง รัฐบาลหลอกเรา 2012 (2009)
I started to set up this team, this... sort of this Ocean's Eleven team.ขื่อนพัง แล้วก็มีน้ำท่วม ล้าง ทำลายถนน The Cove (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillory[N] ขื่อคอและมือ, See also: ขื่อคอ
ridgepiece[N] ขื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
cang(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ
cangue(แคง) n. ขื่อคาที่สวมคอนักโทษ
dam(แดม) {dammed,damming,dams} n.เขื่อน,ทำนพ,สิ่งกีดกั้น vt. ทำเขื่อนกั้น,กีดกั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
big(adj) ใหญ่,เต้ย,เขื่อง,มาก,สำคัญ
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
dam(vt) กั้นเขื่อน,ทำทำนบ,สร้างเขื่อนกั้น
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top