Search result for

ขึ้นลง

(33 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขึ้นลง-, *ขึ้นลง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Queenie would let me go with Mr Daws to Poverty Point, to watch the boats go up and down the river.ควินนี่ปล่อยให้ผมไปที่ "พัฟเวอร์ตี้ พอยต์" กับคุณดอว์ส เพื่อดูเรือแล่นขึ้นลงในแม่น้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What you need to do is make sure that when you come up on this side, it's got to be clean brush strokes.สิ่งที่เธอต้องทำคือ ให้มั่นใจว่า เมื่อเธอทำด้านข้างนี้ มันต้องแปรงขึ้นลงตามจังหวะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Oh,edie,come on.นี่อีดี้ เอาน่า เวลาเธอกระโดดขึ้นลง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
You're up and down like a freaking yo-yo here!นายขึ้นลงๆ ยังกะโยโย่ X-Men Origins: Wolverine (2009)
That's how they move up and down.มันม้วนขึ้นไปเหมือนบันได มันทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงได้ Avatar (2009)
Let them walk out into St. Peter's Square with their heads held high.จากนั้นคุณให้ดีขึ้นลงนั่ง ก่อนที่จะผ่านออก. Angels & Demons (2009)
People were jumping up and down to say they'd slept with me but no one bothered really trying to sleep with me.ผู้คนกระโดดขึ้นลง แล้วก็บอกว่านอนกับฉัน... ... แต่ไม่มีใครออกแรง พยายามนอนกับฉันจริงๆเลย Easy A (2010)
He got high/lowed by a couple of their linebackers.เขาวิ่งขึ้นลงกับพวก linebacker Blink (2010)
I walked up and down stairs all night for no damn reason.ฉันเดินขึ้นลงบันไดทั้งคืน โดยไม่มีเหตุผล Two Minutes to Midnight (2010)
So what, you're just gonna walk up and down the stairs?แล้วไง นายแค่จะเดินขึ้นลงบันไดเหรอ The Spaghetti Catalyst (2010)
I have to walk up and down three flights of stairs every day?ที่ฉันต้องเดินขึ้นลงบันได 3 ชั้นทุกวันเหรอ The Staircase Implementation (2010)
While I appreciate the time, the money, and the discomfort of what must have been a very bumpy helicopter ride,และความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้น การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ที่กระแทกขึ้นลง Ilsa Pucci (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun-long) EN: fluctuate   FR: fluctuer

English-Thai: Longdo Dictionary
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobbles}n. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
bobblingn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
halyard(แฮล'เยิร์ด) n. เชือกชักใบเรือขึ้นลง -, Syn. halliard
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
flap(vi) กระพือ,โบกสะบัด,พับขึ้นลง
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
pitch(vi) ล้มคว่ำ,ทิ่มลง,กระโดดขึ้นลง,ถลำ,ขว้าง,โยน
pump(vt) สูบน้ำ,สูบ,ชักขึ้นลง,โยก
runway(n) ลานวิ่ง,ทางวิ่ง,ทางเดิน,ทางขึ้นลงเครื่องบิน
stevedore(n) คนขนของขึ้นลงจากเรือ
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top