ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขึ้นคาน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขึ้นคาน-, *ขึ้นคาน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เทื้อคาเรือน (vt adj ) ขึ้นคาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นคาน[V] be an old maid, See also: be a spinster, Syn. เป็นโสด, Example: ฉันว่าเธอขึ้นคานแน่ อายุ 35 แล้วยังไม่แต่งงานเลย, Thai definition: หาคู่แต่งงานที่คู่ควรไม่ได้, Notes: (ปาก)
ขึ้นคาน[V] cradle a boat to repair, Example: เรือถูกนำไปขึ้นคานเพราะมีรูรั่ว, Thai definition: เอาเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นคานก. มีฝีมือในทางใดทางหนึ่งจนไม่มีคู่แข่งขัน
ขึ้นคานโดยปริยายหมายถึงหญิงโสดที่มีอายุแต่ยังไม่มีสามี.
ขึ้นหิ้งขึ้นคาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old maid syndrome!ยัยแก่ขึ้นคานมาแล้ว! My Little Bride (2004)
- Which is why I'll end up an old maid.-เพราะเหตุนี้ ฉันคงต้องขึ้นคาน Pride & Prejudice (2005)
There's a spinster in the making and no mistake.ต้องขึ้นคานแน่ ฉันคิดไม่ผิดหรอก Pride & Prejudice (2005)
And I'm getting afraid to become like the Manager or Ooyamaและฉันก็กลัวจะขึ้นคานเหมือนหัวหน้าและโอโอยาม่า Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
- He's not nice?นี่ยายกลัวหนูจะขึ้นคาน Sparks Fly Out (2008)
You might as well face the fact that you're gonna be alone and stop pining away for some fantasy guy you're never gonna get.คุณอาจจะต้องยอมรับกับตัวเองว่า คุณกำลังจะขึ้นคาน.. ...และหยุดนอนฝันถึงมิสเตอร์เพอร์เฟค เพราะคุณจะไม่มีวันได้ The Ugly Truth (2009)
She thinks I'm a genius on days when she's not sexually frustrated.เธอคิดว่าผมอัจฉริยะ เมื่อเธอไม่ต้องขึ้นคานอีก The Ugly Truth (2009)
But if abed is himself, he's gonna die alone.แต่ถ้าอาเบดเป็นตัวของตัวเอง เขาได้ขึ้นคานแน่ Physical Education (2010)
It was, um, Unmarried Woman and The Red Balloon.มันเป็นเรื่อง หญิงขึ้นคาน (Unmarried Woman) กับเรื่อง ลูกโป่งแดง (The Red Balloon) Makeover (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top