ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้อวด

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้อวด-, *ขี้อวด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- These foods are rare, beyond compare- ขี้อวด! - อาหารนี่หายาก เหนือสิ่งใดเปรียบ James and the Giant Peach (1996)
They're just showing off. If you have it, use it.พวกนั้นมันแค่ขี้อวด ถ้ามีก็ใช้ๆ ไป Primer (2004)
The rest of it is the mercury bath... which you would know better than I do, but they're probably just showing off.ที่เหลือก็แค่ปรอทเหลว ซึ่งนายน่าจะรู้ดีกว่าฉัน แต่พวกนั้นอาจจะแค่ขี้อวดอีกก็ได้ Primer (2004)
Showoff!ขี้อวดFantastic Four (2005)
Honor the Carneia."ขี้อวดอ้าง ร่างอัปลักษณ์ 300 (2006)
- Mmm. - What a show-off.ขี้อวดชะมัด The Illusionist (2006)
Bitchy, Tyrannical, shrill--- ใช่ ขี้โมโห ขี้อวดเบ่ง ขี้บ่น... Back in Business (2008)
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
This year's top scorer is nothing but a male chauvinist.คนที่สอบได้ที่ 1 ในปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษ นอกจากหมูขี้อวดเบ่ง(ผู้ชายที่หยิ่ง) Episode #1.8 (2008)
What,me talking to a bunch of famous windbags?รูปผมกับพวกขี้อวดอะเหรอ The Scarlet Letter (2009)
Show-off.ขี้อวด Landing at Point Rain (2009)
Like, what's another word for "ostentatious"?อย่างอีกคำหนึ่งที่มีความหมาย เหมือนคำว่า "ขี้อวดเบ่ง" Dream Hoarders (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart   FR: frimeur ; prétentieux

English-Thai: Longdo Dictionary
showboat(vt slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., S. show-off,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostentatious[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้อวด, Syn. showy, gaudy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top