Search result for

ขี้ริ้ว

(31 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ริ้ว-, *ขี้ริ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ริ้ว[ADJ] ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
ขี้ริ้วขี้เหร่[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: หน้าตาของเด็กคนนี้ขี้ริ้วขี้เหร่มาก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
ขี้ริ้วขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้ริ้วน. เรียกผ้าเก่าที่ใช้เช็ดถูเป็นต้น.
ขี้ริ้วว. ไม่สวย, ไม่งาม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ขี้เหร่ เป็น ขี้ริ้วขี้เหร่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a rag.ผ้าขี้ริ้วรึไง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That's not a rag! It's a pouch!ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วนะ มันคือถุงผ้าต่างหาก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Clowns, with red noses, or like the rag that use to wipe on table.ตัวตลก ที่มีจมูกสีแดง หรือไม่ก็ ผ้าขี้ริ้วเช็ดโต๊ะ Zombieland (2009)
- The rag's over there in the corner.- ผ้าขี้ริ้วอยู่ที่มุมโน้นแหน่ะครับ The Hidden Enemy (2009)
You never ate gopchang before?นายไม่เคยกินผ้าขี้ริ้ว งั้นเหรอ Episode #1.9 (2009)
Gopchang?ผ้าขี้ริ้วEpisode #1.9 (2009)
You don't know large intestine, small intestine?นายไม่รู้จักผ้าขี้ริ้ว ลำไส้เหรอ Episode #1.9 (2009)
How are you going to trust your life with a guy who can't even eat gopchang?เธอจะฝากชีวิตคู่ของเธอไว้กับผู้ชายที่ไม่เคยกินผ้าขี้ริ้วได้ไงกัน Episode #1.9 (2009)
I ate intestines or gopchang with them,แล้วยังกินผ้าขี้ร้ง ขี้ริ้ว อะไรนั่น Episode #1.9 (2009)
Can you bring me a wet cloth?เอาผ้าขี้ริ้วเปียกมาให้แม่หน่อย? Dogtooth (2009)
Be careful so you don't bring me a clean, dust cloth.ดูดีดีนะอย่าเอา ผ้าขี้ริ้วสะอาดมานะ Dogtooth (2009)
And you used him as a canvas?แล้วคุณใช้เขาเหมือนผ้าขี้ริ้วBolt Action (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
rag(แรก) n. เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าเช็ด,เศษ,เศษเนื้อเปื่อย., See also: rags ผ้าขี้ริ้ว,หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารชั้นเลว
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense
washcloth(วอช'คลอธ) n. ผ้าเช็ดตัว,ผ้าขี้ริ้ว,ผุ้ถูกและเช็ดถ้วยชามภาชนะ
washrag(วอช'แรก) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าถูและเช็ดถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
rag(n) เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,เศษเนื้อต้มเปื่อย,กระเบื้องมุงหลังคา
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top