Search result for

ขาอ่อน

(24 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาอ่อน-, *ขาอ่อน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขนขาอ่อนแรง (vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาอ่อน[N] thigh, Syn. โคนขา, Example: พวกที่นั่งหน้าๆ ตั้งใจจะมาดูขาอ่อนของนางงามกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ
ขาอ่อน[V] one's legs give out, Syn. เข่าอ่อน, Example: แม่ขาอ่อนทรุดฮวบลงทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ, Thai definition: อาการไม่มีแรงจนแทบแทบล้มลงเพราะตกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาอ่อนน. ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Along with the other stuff in his blood, it paralyzed his lungs.กับสารอย่างอื่นที่เราพบในตัวเขา มันเป็นผลทำให้ปอดเขาอ่อนแอ Basic Instinct (1992)
See that he's comfortable. Just a second, fellas. Of course!ดูแล้วเขาอ่อนโยน ขอเวลาหน่อยนะเด็ก แน่นอน! The Nightmare Before Christmas (1993)
Her lover is kissing the contours of her bottom... just where it folds onto her upper thighs.คู่รักของเธอ กำลังจูบแก้มก้นเธอ ที่มันล้นขึ้นมาถึงโคนขาอ่อน Don Juan DeMarco (1994)
Lose your sea legs?แข็งขาอ่อนเหรอ The Legend of 1900 (1998)
What's the matter? You lose your sea legs?แข็งขาอ่อนหรือไง The Legend of 1900 (1998)
He's a sensitive guy.ขาอ่อนไหวมากนะ Ken Park (2002)
Well, if he's so sensitive, why doesn't he lose 70 pounds and stop talking about geckos.ถ้าเขาอ่อนไหวนัก ทำไมไม่ลดน้ำหนักสัก 70 ปอนด์ แล้วเลิกพูดเรื่องตุ๊กแก เผื่อจะมีเพื่อนบ้าง I Heart Huckabees (2004)
You have to hold her like the skin on her thigh is your reason for living,คุณต้องจับเธอเหมือนกับว่า ผิวที่ขาอ่อนของเธอคือเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ Shall We Dance (2004)
Do they run a beauty pageant to select cops?ต้องประกวดขาอ่อน เพื่อเป็นตำรวจหรือเปล่าน้องสาว? Windstruck (2004)
He has a weakness for beautiful women. And now, you are the most celebrated Geisha in all Myoko.ขาอ่อนแอกับผู้หญิงสวยๆ และตอนนี้เธอก็เป็นเกอิชาที่ดังที่สุดของมิโยโกะ Memoirs of a Geisha (2005)
If they are amiable, they have no minds of their own.ถ้าพวกเขาอ่อนโยน พวกเขาคงไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง Pride & Prejudice (2005)
They are so frail, They need... our warmth.พวกเขาอ่อนแอ และต้องการ ความอบอุ่นจากเรา March of the Penguins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาอ่อน[n.] (khā-øn) EN: thigh   FR: cuisse [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midi- "ครึ่งน่อง","ครึ่งขาอ่อน"
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top