ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขาหนีบ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาหนีบ-, *ขาหนีบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาหนีบน. บริเวณโคนขาด้านหน้าตรงส่วนที่ต่อกับลำตัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Femeralขาหนีบ [การแพทย์]
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Inguinalขาหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Sure, Dad.เธอจะเอาขาหนีบคุณไว้แน่น Big (1988)
Start with the groin.เริ่มจากขาหนีบก่อนเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
Fuck! I think I pulled my groin!บ้าชะมัด เอ็นขาหนีบฉันเคล็ด Pineapple Express (2008)
My groin...ขาหนีบฉัน... Pineapple Express (2008)
With the jaws of life.- แล้วให้เขาหนีบไว้ทั้งชีวิตได้หรอก You've Got Yale! (2009)
Maybe push in on his groinal area?รูปของโคล ช่วยขยายส่วนแถวๆ "ขาหนีบ" ของเขา Chuck Versus the Beefcake (2009)
He's got serious pain in his inguinal area and down his legs and in his lower back.เขาเจ็บมาก ตรงช่วงขาหนีบ ไล่ลงไปถึงขา แล้วก็ตรงหลังช่วงล่างด้วย อุณหภูมิเขา 101 องศา และแม่เขา บอกว่า เขาอ้วกทั้งคืน Good Mourning (2009)
He kept her tucked away back home.ขาหนีบเธอกลับไปบ้าน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
Although, truth be told, my groin's a little worse for wear.ถึงจริงๆแล้ว ขาหนีบฉันสึกนิดหน่อย The Pulled Groin Extrapolation (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groin[N] ขาหนีบ, See also: ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา, Syn. crotch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง
inguinal(อิง'กวะเนิล) adj. เกี่ยวกับขาหนีบ
pince-nez(แพนซ'เน) n. แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก
tenia crurisขี้กลากขาหนีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top