Search result for

ขาว

(84 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาว-, *ขาว*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เม็ดเลือดขาวwhite blood cell

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผักกาดขาว (n ) Chinese Cabbage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาว[V] be white, Example: กระดาษยี่ห้อนี้ขาวเกินไป มองแล้วสว่างจ้าเกิน, Thai definition: มีสีเหมือนสำลี
ขาว[ADJ] white, Example: ฉันไม่ชอบผู้ชายผิวขาวอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่มีสีเหมือนสำลี
ขาว[N] white, Syn. สีขาว, Example: ฉันชอบห้องที่ใช้สีขาวดูกว้างขวางสะอาดตาดี, Thai definition: สีเหมือนสำลี
ขาว[ADJ] fair, See also: light complexion, white, Ant. ดำ, Example: ฉันไม่ชอบผู้ชายผิวขาวอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่มีสีเหมือนสำลี
ขาว[V] be white, See also: light in colour, Ant. ดำ, Example: กระดาษยี่ห้อนี้ขาวเกินไป มองแล้วจ้าเกิน, Thai definition: มีสีเหมือนสำลี
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวซีด[V] pale, See also: be pallid, be wan, Example: หน้าของเขาขาวซีดลงทันทีเมื่อเห็นสารวัตรเดินมา, Thai definition: ี่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: pallid, wane, white, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ขาวนวล[V] be off-white, See also: be ivory, be soft white, Example: ผิวของเธอขาวนวลเป็นหยวกกล้วย คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: มีผิวขาวผ่องเป็นยองใย
ขาวผ่อง[ADJ] clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai definition: ที่มีสีขาวสดใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาวน. สีชนิดหนึ่งเหมือนสำลี.
ขาวว. มีสีอย่างสำลี, โดยปริยายหมายความว่า แจ่มแจ้ง, สะอาดบริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน.
ขาวน. เทียนขาว. (ดู เทียนขาว ที่ เทียน ๓).
ขาวจีบน. ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง ผลขนาดส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ แต่แป้นกว่า.
ขาวพวงน. ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง ผลคล้ายส้มจุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร.
ขาวม้าน. ชื่อเรียกผ้าฝ้ายทอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีลายตาหมากรุก ใช้ผลัดอาบนํ้าหรือเคียนพุงเป็นต้น เรียกว่า ผ้าขาวม้า, (ปาก) ผ้าขะม้า.
ขาวสะอาดว. ไม่มีข้อสงสัยว่าผิดกติกา (มักใช้แก่การแข่งขัน) เช่น เขาชนะการเลือกตั้งอย่างขาวสะอาด.
ขาวใหญ่น. ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง ผลคล้ายส้มโอพันธุ์ขาวพวง แต่ขนาดใหญ่กว่า.
พบู ๒ขาว, ด่อน.
ศุกล-ขาว, บริสุทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leuk-; leuc-ขาว [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย leuk- ดูที่ leuc-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leuc-; leuk-ขาว [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย leuk- ดูที่ leuc-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ivory-Likeขาวทึบแบบลักษณะคล้ายงาช้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ALEX:ในเขาวงกต Prisoners (2013)
Angela?แมวสีขาวในพายุหิมะ? The Secrets in the Proposal (2013)
Chickenshit.ตาขาว Hacksaw Ridge (2016)
It's white.สีขาว อ่า.. New Haven Can Wait (2008)
No, no, no. It's not white. It's soft ecru.ไม่สิ มันไม่ขาว มันออกน้ำตาลอ่อนๆนะ New Haven Can Wait (2008)
This is--that's white.นี่มัน... สีขาวนั่นแหละ New Haven Can Wait (2008)
But he told me there would be press here,แต่เขาว่ามันคงน่าอึดอัดน่าดู Chuck in Real Life (2008)
Eric and I wanted a white christmas.เอริค กับ หนู ต้องการงานคริสมาส สีขาวว สวยงาม Chuck in Real Life (2008)
So I guess if my dad asks, just tell him I'm at eleanor's. wait.งั้นฉันหวังว่าถ้าพ่อฉันถาม แค่บอกเขาว่าฉันอยู่ที่ร้านเอลานอล - เดี๋ยวก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
So help me or I tell him how you took me to a clubดังนั้นช่วยฉันหรือฉันบอกเขาว่าเธอพาฉันมาที่คลับนี้ยังไง There Might be Blood (2008)
No! Uh, no, no. Just-- just tell him, um...ไม่ ๆ ไม่เป็นไร แค่บอกเขาว่า เอ่อ ... There Might be Blood (2008)
You brought me to some white light.คุณดึงผมขึ้นมาจากแสงสีขาว Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาว[adj.] (khāo) EN: white   FR: blanc
ขาวคล้ายหิมะ[xp] (khāo khlāi hima) EN: as white as snow   FR: blanc comme neige
ขาวนวล[adj.] (khāo nūan) FR: blanc crème
ขาวบริสุทธิ์[X] (khāo børisut) EN: pure white   FR: blanc pur
ขาวปลอด[adj.] (khāo pløt) EN: solid white   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lily[ADJ] ขาวเหมือนดอกลิลลี่, See also: ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด
lily-white[ADJ] ขาวเหมือนดอกลิลลี่
snow-white[ADJ] ขาวราวหิมะ
snowy[ADJ] ขาวเหมือนหิมะ, Syn. snowlike, fluffy, whitish
whiten[VI] กลายเป็นสีขาว, See also: ขาว, Syn. pale, white

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
alburnum(แอลเบอ' นัม) n. ไม้เนื้อขาวจำพวก sapwood เป็นไม้ที่ใช้ทำขอนได้
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
albumen(n) ไข่ขาว
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขาว
blond(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
blonde(n) ผมสีบลอนด์,ผมสีทอง,คนผิวขาว
bugle(n) แตรทหาร,แตรเดี่ยว,เขาวัวสำหรับเป่า

German-Thai: Longdo Dictionary
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, เรียกว่า เช่น Er nennt seinen Hund Poldi. เขาเรียกหมาของเขาว่าโพลดี้
weißสีขาว
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiß| ไข่ขาว
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ เช่น Seine Mutter nennt ihn Otto. แม่ของเขาเรียกเขาว่าอ๊อตโต
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, See also: S. der Studiengang,
weiß(adj) ที่มีสีขาว
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:
Gänseblümchen(n) |das, pl. Gänseblümchen| ดอกเดซี่ (พืชคล้ายหญ้าแต่มีดอกสีขาวและเกสรสีเหลือง)
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
blanc(adj) |f. blanche| ที่มีสีขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top