ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขานชื่อ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขานชื่อ-, *ขานชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานชื่อ[V] call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I call your name, you will come forth.เมื่อฉันขานชื่อผู้ใด จงก้าวออกมา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Count 'em.ขานชื่อพวกมันสิ English, Fitz or Percy (2005)
- This prisoner was out of his cell. - He missed the count.นักโทษคนนี้ไม่อยู่ในห้องขัง เขาไม่ได้ขานชื่อ English, Fitz or Percy (2005)
He missed count last night.เขาไม่ได้มาขานชื่อเมื่อคืน English, Fitz or Percy (2005)
The voice of a girl, and when she called his name, he remembered."เป็นเสียงของเด็กหญิงผู้หนึ่ง และเมื่อเธอขานชื่อมัน มันก็ระลึกได้ Inkheart (2008)
When you hear your name called,cross over to my side of this black shiny thing.เมื่อได้ยินฉันขานชื่อ เดินมาที่ข้างไอ้เครื่องดำๆมันๆ Throwdown (2009)
Squad leaders, give me a head count!หัวหน้าของแต่ละหมู่! ขานชื่อให้ด้วย! Basilone (2010)
Tatum,Charles! Private first class! Evanson,Steve!ขานชื่อมา สิบตรีกองประจำการ เททัม ชาลส์ Iwo Jima (2010)
This is like hearing your name when they call attendance.นี่เหมือน.. ฟังขานชื่อเข้าเรียน The Legacy (2011)
- Recall my name.ขานชื่อฉันด้วยค่ะ Source Code (2011)
Recall my name.ขานชื่อฉันซิ Source Code (2011)
We have monthly check-ups at the local clinic and Sonny takes a roll-call every morning.เรามีการตรวจร่างกายประจำเดือน ที่คลินิกในท้องที่.. และซอนนี่จะขานชื่อแขกทุกเช้า The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
number off[PHRV] ขานชื่อ, See also: เรียกชื่อ (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nomenclator(โน'มันเคลเทอะ) n. คนขานชื่อ,
pager(แพจ'เจอะ) n. เครื่องเรียกขานชื่อคน
roll calln. การขานชื่อ,การเรียกชื่อ,เวลาขานชื่อ
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid

English-Thai: Nontri Dictionary
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top