ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขับเคลื่อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขับเคลื่อน-, *ขับเคลื่อน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขับเคลื่อน(v) propel, See also: move, impel, Syn. เคลื่อน, ขับ, Example: รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, Thai Definition: ผลักหรือดันให้ไปด้วยแรงดันไอน้ำหรือกังหัน เป็นต้น
ขับเคลื่อนด้วย(v) be powered by, See also: be driven by, Example: เรือเหาะลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล, Thai Definition: ผลักหรือดันให้ไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขับเคลื่อนก. ผลักหรือดันให้ไปด้วยแรงดันไอนํ้าหรือกังหันเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Those are the flaps. This is the thrust.นั่นคือปีก นี่คือตัวขับเคลื่อน Airplane! (1980)
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก The Road Warrior (1981)
The brain is the engine, Sarah, the motor that drives them.สมองก็คือเครื่องยนต์ ซาร่า สมองเป็นตัวขับเคลื่อน Day of the Dead (1985)
Twin ceramic rotor drives on each wheel...เซรามิคโรเตอร์คู่ ล้อแต่ละข้างขับเคลื่อนอิสระ... Akira (1988)
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา Rambo III (1988)
I need to repair my turbo boosters.ฉันต้องการซ่อมท่อขับเคลื่อนของยานฉัน Toy Story (1995)
- You mean it has hyperdrive?- มันมีแรงขับเคลื่อนที่สุดยอดมากหรอ? Toy Story (1995)
Hyperactive hyperdrive.แรงขับเคลื่อนที่สุดยอดมากๆ Toy Story (1995)
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด Contact (1997)
Ion drive will engage in T minus 10 minutes.-การขับเคลื่อนจะเริ่มในอีก 10 นาที Event Horizon (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับเคลื่อน[khapkhleūoen] (v) EN: propel ; move ; impel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propel(vt) ขับเคลื่อน, See also: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, Syn. move, drive, impel
roll(vi) ขับเคลื่อนบนล้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydraulic(ไฮดรดล'ลิค) adj. ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน, ซึ่งใช้น้ำภายใต้ความกดดัน, เกี่ยวกับhydraulics, แข็งตัวเมื่อผสมกับน้ำ (เช่น ซีเมนต์)
live 2(ไลว) adj. มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิต, มีสิ่งมีชีวิต, เต็มไปด้วยพลัง, ขะมักเขม้น, มีชีวิตชีวา, ทันสมัย, สด, กำลังเล่น, ขับเคลื่อน, มีอำนาจ, ยังคงใช้กันอยู่, ประกอบด้วยผู้คนจริง ๆ adv. (รายการ) สด., See also: liveness n. ดูlive
locomobile(โลคะโม'บิล) n. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของมันเอง, รถเครื่องอัตโนมัติ. adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกหรืออำนาจของมันเอง
locomotive(โลคะโม'ทิฟว) n. หัวรถจักร, หัวรถไฟ, การส่งเสียงเชียร์หมู่จากจังหวะช้าที่ค่อย ๆ เร็วขึ้น adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไก หรืออำนาจของมันเอง, เกี่ยวกับหัวรถจักร., See also: locomotivity n. ดูlocomotive
missile(มิส'เซิล, -ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ, ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้, ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
motorbus(โม'เทอะบัส) n. รถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์., Syn. motorcoach
motorcar(โม'เทอคาร์) n. รถยนต์, ตู้รถไฟที่ขับเคลื่อนได้เอง
power driven(เพา'เออร์ ดริฟเวิน) adj. ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
powered(เพา'เออร์ด) adj. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์, มีเครื่องยนต์ติดตั้ง, มีพลัง, มีแรง
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ, กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน, ขับดัน, เกิดจากการผลักดัน, ยื่นออก

English-Thai: Nontri Dictionary
projectile(adj) พุ่งออกไปได้, ที่ยิงออกไป, ซึ่งขับเคลื่อน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป, สิ่งที่ยิงออกไป, สิ่งที่ขับเคลื่อน, ขีปนาวุธ, กระสุน
propel(vi) ดุน, ลากจูง, ดัน, ขับเคลื่อน
propulsion(n) การดุน, การลากจูง, การแล่น, การขับเคลื่อน, แรงดัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, Syn. treibende Kraft
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top