ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของหนีภาษี

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของหนีภาษี-, *ของหนีภาษี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของหนีภาษี[N] smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And i wanna get this boy free passes from the smuggling shitแกคือคนที่ปล่อยให้ของหนีภาษี ผ่านเข้ามา War (2007)
Once smuggled in, they'd addict them to drugs and turn them into prostitutes.นำเข้าแบบของหนีภาษีจากนั้นทำให้ติดยาแล้วต่อด้วยขายตัว Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของหนีภาษี[n. exp.] (khøng nī phāsī) EN: contraband   FR: produit de contrebande [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
runner(n) ผู้แข่งขัน,ผู้วิ่ง,ผู้ส่งข่าว,คนค้าของหนีภาษี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top