ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขวางทาง

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวางทาง-, *ขวางทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวางทาง[V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really gets in the way.มันขวางทางเราเปล่า ๆ Oh, God! (1977)
-Get out of the way, doofus! -Move, damn it!-เกะกะขวางทาง ไอ้พวกสวะเอ๊ย! Mannequin (1987)
If you stand in my way, I'll have you as well.ถ้าคุณขวางทางผม ผมจะเล่นงานคุณด้วย Basic Instinct (1992)
Now, come on. Get out of my way.ไปสิ อย่ามาขวางทางฉัน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Because no matter what... you won't get in my way.เพราะผมไม่มีวันยอม ให้คุณมาขวางทางผมแน่ Heat (1995)
Out of my way!อย่าขวางทางฉัน! Toy Story (1995)
"Get outta the way!ปากก็ร้องอย่าขวางทางๆ Good Will Hunting (1997)
I was leaving the room, she stood in my way.ผมกำลังออกจากห้อง น้องยืนขวางทาง The Story of Us (1999)
They're not playing our videos as much since the boys trashed their set.เขยิบหน่อย เจ้าเด็กเกเร นายกำลังขวางทางคนดังอยู่นะ ดีจังที่ได้มา MTV อีกครั้ง Rock Star (2001)
Sen, you're in our guest's way Get out and open the doorเซ็น เจ้าขวางทางแขกเราอยู่ ถอยออกมาแล้วเปิดประตู Spirited Away (2001)
Excuse you, you're in my way.ขอโทษค่ะ คุณกำลังขวางทางฉันอยู่ Legally Blonde (2001)
Thos traom woll stop temporaroly due to a rock slode om the tracks.รถไฟขบวนนี้ขอหยุดชั่วคราว เพราะมีก้อนหินขวางทางรางรถไฟ. Millennium Actress (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
ขวางทางปืน[X] (khwāng thāng peūn) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the way[IDM] ขวาง, See also: ขวางทาง
in someone's way[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in something's way[IDM] ขวางทาง, See also: กีดขวาง
in the way[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in the way of[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
stand in[PHRV] ขวางทาง, See also: กั้นทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
underfoot(อันเดอะฟุท') adv. ใต้เท้า,ข้างใต้. adj. ข้างใต้,อยู่ใต้เท้า,เป็นอุปสรรค,ขวางทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top