Search result for

ขลุก

(15 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขลุก-, *ขลุก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขลุกขลิก    [ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขลุก(ขฺลุก) ว. ง่วนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่ง.
ขลุก ๒, ขลุกว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงไอ, ขุก หรือ ขุก ๆ ก็ว่า, เสียงดังอย่างก้อนดินกลิ้งอย่างเร็ว ในคำว่า กลิ้งขลุก ๆ.
ขลุกขลักว. ติดกุกกักอยู่ในที่แคบ, ติดขัด, ไม่สะดวก, เสียงดังอย่างก้อนดินกลิ้งอยู่ในหม้อหรือในไห.
ขลุกขลิกน. เครื่องเล่นการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ลูกเต๋า ๓ ลูกใส่จาน มีฝาครอบเขย่าแล้วเปิดออกมานับแต้ม, เต๋าเขย่า ก็เรียก
ขลุกขลิกเรียกแกงเผ็ดที่มีนํ้าน้อยและข้น เช่นแกงฉู่ฉี่หรือพะแนงเป็นต้น ว่า แกงขลุกขลิก หรือ แกงมีน้ำขลุกขลิก.
ขลุกขลุ่ยว. ง่วนอยู่, คลุกคลีอยู่
ขลุกขลุ่ยสบาย เช่น นอนหลับขลุกขลุ่ย ว่า นอนหลับสบาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขลุกขลิกเต๋าเขย่า (การพนัน), แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
คำที่มักเขียนผิด คือ ขรุกขริก [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ขลุกขลิก[adj.] (khlukkhlik) EN: little ; small ; delicate ; subtel   

English-Thai: Longdo Dictionary
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jam-up(แจม'อัพ) n. การติดขัด,การอุดตัน,ความขลุกขลัก
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค

Are you satisfied with the result?

Go to Top