ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขทൠกนแข

EH1 M   
257 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขทൠกนแข-, *ขทൠกนแข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขทൠกนแข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: m กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - เกาหลี (KO)
Man남자
See also: R. Male

Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n ) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
make (n vi vt modal ver) ทำ
meetup (vt ) Do something • Learn something Share something • Change something
metahuman (n ) superhuman

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
manga[มาน-ก้า] (n ) ผลไม้ชนิดหนึ่งในประเทศโปรตุเกส

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
MessagingMessaging

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

English-Thai: Longdo Dictionary
mace(n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., R. pepper spray
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
M[ABBR] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
m[ABBR] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
M.[ABBR] คำย่อของ March, May, Monday
ma[N] แม่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. mummy, mom
MA[N] ปริญญาโท
MB[ABBR] คำย่อของ megabyte
MC[ABBR] คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
MD[ABBR] คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
me[PRON] ฉัน, See also: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า
ME[ABBR] คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis, Syn. chronic fatigue syndrome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
m(เอม) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 13
m-16(เอม'ซิคซฺ'ทีน) n. ปืนไรเฟิลอัตโนมัติขนาดเบาชนิดหนึ่งที่สามารถยิงกระสุนขนาดเล็กได้ด้วยความเร็วที่สูงมาก pl. M-16's
m.b.abbr. Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์)
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
m.d.abbr. Medicinae Doctor (Doctor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์,แพทย์)
ma(มา) n. แม่,abbr. manmal
ma'am(แมม,มาม) n. =madam,แหม่ม,คำเรียกทักทายราชินีหรือเจ้าหญิงอังกฤษ
macแมคหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แมคอินทอชของตระกูลแอปเปิล
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
macaque(n) ค่าง,ลิงกัง
macaroni(n) เส้นมักกะโรนี
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Märchen; folk taleนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
m-way search tree(รูป)ต้นไม้ค้นหาแบบหลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macerationการแช่ยุ่ย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Machiavelตัวละครทุศีล, ตัวละครแบบมาเคียเวลลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine address; absolute addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mabamมาแบม [การแพทย์]
Mac Callum Patchแผ่นแมคแคลลัม [การแพทย์]
Mac OSแมค โอเอส [TU Subject Heading]
Macaca Fascicularisลิงแสม [การแพทย์]
Macaca Rhesusลิงรีซัส [การแพทย์]
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]
Macaquesลิงแสม [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
MacEwen Signsการเคาะกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Machiavellianism (Psychology)คตินิยมแบบแมคเคียเวลลี (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
M.L. (abbrev ) หม่อมหลวง
M.R. (abbrev ) หม่อมราชวงศ์
machete (n ) มีดสปาร์ตา
macheteมีดพร้า
Macrovascularโรคของหลอดเลือดขนาดใหญ่เช่นที่พบในหัวใจ ไขมันและเลือดอุดตันสร้างขึ้นในหลอดเลือดขนาดใหญ่และอาจทำให้เกิดหลอดเลือด, โรคหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดต่อมา
macula lutea (n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา
See also: R. retina
macular degeneration (n) การเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อชั้นในของลูกตา
See also: S. -, A. -, R. macula lutea,retina
madison avenueถนนใหญ่สายหนึ่งในนครนิวยอร์คซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทโฆษณาจำนวนมาก ในบางปริบท จึงหมายถึงวงการโฆษณา
Mae Sa elephant campปางช้างแม่สา
maglevเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหลฺ็ก การเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นโดยไม่เกิดแรงเสียงทานระหว่างตัวรถและราง มีที่มาจากคำว่า magnetic levitation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MY LADIES BY SHIN MICHIMA(เหล่าสุภาพสตรีของผม โดย มิชิมะ ชิน) Emotions (2017)
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารมณ์ที่เลื่อนลอย โดย มิชิมะ ชิน นิยายขายดีอันดับหนึ่งประจำปีนี้) Emotions (2017)
My pleasure.ไม่เป็นไรค่ะ Emotions (2017)
Ms. Shirakawa.คุณชิราคาวะ Emotions (2017)
CHECK - 10,000,000 YEN MINAMI SHIRAKAWA(เช็คจำนวนสิบล้านเยน ชิราคาวะ มินามิ) Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.ขอให้ใช้เงินทั้งหมดเพื่อเด็ก ๆ นะคะ Emotions (2017)
Are you sure you want to donate this much?แน่ใจนะครับว่าจะบริจาคมากขนาดนี้ Emotions (2017)
You must be tired.คงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะ Emotions (2017)
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.ฉันชื่อโฮตารุค่ะ ขอบคุณที่เลือกฉันนะคะ Emotions (2017)
Thank you very much.ขอบคุณมากครับ Emotions (2017)
Hello. Mr. Sakurai speaking.สวัสดีครับ ซากุราอิพูดสายครับ Emotions (2017)
Please live with me.อยู่กับฉันเถอะ Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
m1990 saw many incidents.
m1995 model of a car.
m1. Finely chop the chicken breast meat.
m2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
m3 multiplied by 5 is 15.
m400 million people speak English as their first language.
m4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
m60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
m82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
mA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
mA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
mA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากยิ่งขึ้น[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
ความนัย[N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จดบันทึก[V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ประกอบธุรกิจ[V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
ประพฤติมิชอบ[V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
ไอ[n.] (ai) EN: miasma   FR: miasmes [mpl]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
M    EH1 M
M2    EH1 M T UW1
M.    EH1 M
MC    M IH0 K
M1    EH1 M W AH1 N
MA    M AA1
M5    EH1 M F AY1 V
MC    EH1 M S IY1
M3    EH1 M TH R IY1
M4    EH1 M F AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
M    (n) ˈɛm (e1 m)
m    (n) ˈɛm (e1 m)
MA    (n) ˌɛmˈɛɪ (e2 m ei1)
MB    (n) ˌɛmbˈiː (e2 m b ii1)
MC    (n) ˌɛmsˈiː (e2 m s ii1)
MD    (n) ˌɛmdˈiː (e2 m d ii1)
MP    (n) ˌɛmpˈiː (e2 m p ii1)
MS    (n) mˈænjəskrɪpt (m a1 n y @ s k r i p t)
Mo    (n) mˈou (m ou1)
Mr    (n) mˈɪstər (m i1 s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend, #7 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] moon; month, #33 [Add to Longdo]
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, / ] (negative prefix for verbs); have not; not, #95 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, / ] drowned; to end; to die; to inundate, #95 [Add to Longdo]
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket, #106 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people, #108 [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more, #122 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
眩しい[まぶしい, mabushii] (adj) สว่างจ้า
麻痺[まひ, mahi] (n) อาการชาเป็นอัมพาต
まじ[まじ, maji] (adj adv slang) จริง, See also: Related: 本当に、本気
真面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด
牧場[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
満点[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม
マラソン[まらそん, marason] (n) กีฬาวิ่งมาราธอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
向かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
[め, me] Thai: ตา English: eye
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

German-Thai: Longdo Dictionary
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
machenทำ |machte, gemacht|
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย
macht, See also: machen
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Macht nichts.(phrase ) ไม่เป็นไร, See also: S. Das macht nichts.; Es macht nichts.
mächtig(adj) ที่มีพละกำลัง, ที่มีอำนาจ, See also: S. stark, kraftvoll
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
mag, See also: mögen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Magma {n}แมกม่า, หินลาวาที่อยู่ใต้พื้นโลก
Mandoline (n ) แมนโดลิน
Margarine {f} (n ) เนยเทียม
Markgraf"มาร์คกราฟ" เป็นบรรดาศักดิ์เยอรมัน เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ "มาร์ควิส" ของอังกฤษ
See also: S. Margrave, Marquess, Marquis, R. Landgraf
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น
Mine (n) ลูกระเบิดชนิดหนึ่งทถูกี่ใช้ใต้น้ำ หรือในดิน
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malz {n}malt [Add to Longdo]
misstmetes [Add to Longdo]
miautcaterwauls [Add to Longdo]
mutwilligbratty [Add to Longdo]
Mehltau {m}mildew [Add to Longdo]
Menükarte {f}menu card [Add to Longdo]
Mieter {m}tenant [Add to Longdo]
Modewort {n}buzzword [Add to Longdo]
Modezeichner {m}styler [Add to Longdo]
Moschus {m}musk [Add to Longdo]
mit Ach und Krachby the skin of one's teeth [Add to Longdo]
mit Ach und Wehwith doleful outcry [Add to Longdo]
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
mit Beschlag belegento garrison [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
mais(conj.) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
mirliton (n ) ฟักแม้ว
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company) [Add to Longdo]
ニーモニック[にーもにっく, ni-monikku] mnemonic [Add to Longdo]
ニモニック[にもにっく, nimonikku] mnemonic [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit [Add to Longdo]
マーカ[まーか, ma-ka] marker [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] Meilenstein [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 M \M\, n.
   1. (Print.) A quadrat, the face or top of which is a perfect
    square; also, the size of such a square in any given size
    of type, used as the unit of measurement for that type:
    500 m's of pica would be a piece of matter whose length
    and breadth in pica m's multiplied together produce that
    number. [Written also {em}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (law) A brand or stigma, having the shape of an M,
    formerly impressed on one convicted of manslaughter and
    admitted to the benefit of clergy.
    [1913 Webster]
 
   {M roof} (Arch.), a kind of roof formed by the junction of
    two common roofs with a valley between them, so that the
    section resembles the letter M.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 M \M\ ([e^]m).
   1. M, the thirteenth letter of the English alphabet, is a
    vocal consonant, and from the manner of its formation, is
    called the labio-nasal consonant. See Guide to
    Pronunciation, [sect][sect] 178-180, 242.
    [1913 Webster]
 
   Note: The letter M came into English from the Greek, through
      the Latin, the form of the Greek letter being further
      derived from the Ph[oe]nician, and ultimately, it is
      believed, from the Egyptian. Etymologically M is
      related to n, in lime, linden; emmet, ant; also to b.
      [1913 Webster] M is readily followed by b and p. the
      position of the lips in the formation of both letters
      being the same. The relation of b and m is the same as
      that of d and t to n. and that of g and k to ng.
      [1913 Webster]
 
   2. As a numeral, M stands for one thousand, both in English
    and Latin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 m
   adj 1: denoting a quantity consisting of 1,000 items or units
       [syn: {thousand}, {one thousand}, {1000}, {m}, {k}]
   n 1: the basic unit of length adopted under the Systeme
      International d'Unites (approximately 1.094 yards) [syn:
      {meter}, {metre}, {m}]
   2: concentration measured by the number of moles of solute per
     liter of solution [syn: {molarity}, {molar concentration},
     {M}]
   3: the cardinal number that is the product of 10 and 100 [syn:
     {thousand}, {one thousand}, {1000}, {M}, {K}, {chiliad}, {G},
     {grand}, {thou}, {yard}]
   4: a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6
     (1,000,000) bytes [syn: {megabyte}, {M}, {MB}]
   5: a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20
     (1,048,576) bytes [syn: {megabyte}, {mebibyte}, {M}, {MB},
     {MiB}]
   6: the 13th letter of the Roman alphabet [syn: {M}, {m}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 M
  pref.
 
   [SI] See {quantifiers}.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 m' /m/
  me; to me; me

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 'm
  1. him; tohim
  2. he; him
  3. him

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top