Search result for

ขณะ

(83 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขณะ-, *ขณะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขณะ[CONJ] while, See also: meanwhile, in the meantime, meantime, Syn. ขณะที่, ระหว่างที่, Example: ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
ขณะที่[CONJ] when, See also: while, as, Syn. ขณะเมื่อ, ระหว่างที่, Example: เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
ขณะนี้[ADV] at present, See also: at this time, at this moment, now, Syn. ตอนนี้, ช่วงนี้, เวลานี้, บัดนี้, ปัจจุบันนี้, Example: สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
ขณะนั้น[ADV] at that time, See also: at that moment, Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น, Example: ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก, Thai definition: ณ เวลานั้น
ขณะเดียวกัน[CONJ] at the same time, See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime, Example: ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%, Thai definition: ณ เวลาเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขณะ(ขะหฺนะ) น. ครู่, ครั้ง, คราว, เวลา, สมัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrapartumขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intravitalขณะมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basalขณะปกติ [การแพทย์]
Clinical Stageขณะมีอาการของโรค [การแพทย์]
Congestion, Reboundขณะที่ยังใช้ยาอยู่ [การแพทย์]
Digestive Periodขณะที่มีการย่อยอาหาร [การแพทย์]
Mid Expirationขณะที่กลั้นใจนิ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every year the projects pile shrinks while the victims pile...ทุกๆ ปีพวกโปรเจคจะลดลง ขณะที่พวกเหยื่อจะรวมกลุ่มกัน The Ex-Files (2008)
What names does he call you when you make love?เขาเรียกชื่อเธอขณะที่ร่วมรักกันหรือเปล่าล่ะ? The Dark Night (2008)
I need to tell you something...ฉันต้องบอกคุณบางสิ่ง และขณะที่ฉันพูดคุณห้ามขัดฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
You look lovely.ก็ไม่เท่ากับตัวฉันขณะที่นั่งในลิมูซีนหรอก It's a Wonderful Lie (2008)
While we're squatting with no heat in new york.ขณะที่พวกเราจัดสนจนไม่มีที่ทำความร้อนในนิวยอร์ค The Magnificent Archibalds (2008)
Occasionally,of course,but oh,I find not with the same gusto and verve as in days gone byทำเป็นบางครั้ง แน่นอน แต่... โอ ผมไม่พบความเพลิดเพลินและความมีชีวิตชีวา ที่เหมือนเดิม ในขณะที่วันเวลาผ่านไปเลย Art Imitates Life (2008)
Other than that, we're comparing all the trace evidence from the victims' clothing and personal effects, but so far, nothing probativeยิ่งกว่านั้น เรากำลังเปรียบเทียบร่องรอย ของหลักฐานทั้งหมดจากเสื้อผ้าของเหยื่อ และทรัพย์สินส่วนตัว แต่ถึงขณะนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า Art Imitates Life (2008)
I stole it for myself. And now I'm supposed to hold his hand while we torture him?แล้วตอนนี้ฉันควรจะกุมมือเขาขณะที่เรากำลังทรมานเขาเหรอ? Rise Up (2008)
Dr. Yang,with the solo surgery coming up,your job is to impress me.คุณวางแผนว่าชายคนนี้จะตาย ขณะที่ผมต่อสู้เพื่อให้เขาได้อยู่ต่อ Rise Up (2008)
While mr. Mercer will be getting a kidneyในขณะที่คุณเมอร์เซอร์จะได้รับไต There's No 'I' in Team (2008)
And he's gonna die, and I'll have been sleeping.แล้วเขาจะตายขณะที่ฉันนอนอยู่ Brave New World (2008)
Her name is holly anderson. She was driving and texting while driving.เธอชื่อฮอลลี่ แอนเดอสัน เธอเป็นคนขับรถ แล้วก็พิมข้อความขณะขับรถ All by Myself (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary   
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then   FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ขณะนี้[adv.] (khana nī ) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment   FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as[CONJ] ขณะที่, Syn. while, during the time that
at present[IDM] ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
at the present time[IDM] ปัจจุบันนี้, See also: ขณะนี้
at this stage[IDM] ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
at this stage of the game[IDM] ขณะนี้, See also: ปัจจุบันนี้
here and now[IDM] ปัจจุบัน, See also: ขณะนี้
in the same breath[IDM] เกือบจะขณะเดียวกัน, See also: ขณะเดียวกัน
on the wing[IDM] ขณะบิน (คำทางการ)
just[ADV] ตอนนี้, See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, Syn. now, at this moment
meanwhile[ADV] ขณะที่, See also: ในขณะที่, ในระหว่าง, Syn. meantime, for the time being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
break keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Break อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะเท่ากับสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นทันที (เหมือนการกดแป้น CTRL + C)

English-Thai: Nontri Dictionary
as(con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุดๆ
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inter vivos (adj ) ขณะยังมีชีวิตอยู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
就業中[しゅうぎょうちゅう, shuugyouchuu] ขณะกำลังปฏิบัติงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
derzeitขณะนี้, ในเวลานี้
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
hingegenในขณะที่
jetzt(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Hast du jetzt etwas zu tun? ขณะนี้เธอมีอะไรทำอยู่หรือเปล่า, See also: S. in diesem Augenblick
nunขณะนี้
zugleichด้วยกัน, ในขณะเดียวกัน
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก

French-Thai: Longdo Dictionary
s'en aller(v/pr, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, See also: S. partir,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top