ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้อนนิ่ว

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้อนนิ่ว-, *ก้อนนิ่ว*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arthrolithก้อนนิ่วในข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bursolithก้อนนิ่วในถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Cystine Nephrolithiasisก้อนนิ่วซีสตีนในปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The CT confirmed gallstones.CT ยืนยันก้อนนิ่ว Birthmarks (2008)
Gallstones or pancreatic divisum.ก้อนนิ่วหรือpancreatic divisum. Birthmarks (2008)
You figured out she's got gallstones?คุณประติดประต่อได้ เธอมีก้อนนิ่ว Birthmarks (2008)
Carry what? Ray's stones in a Mason jar?พกอะไร ก้อนนิ่วของเรย์ ในขวดโหลเหรอ Nature of the Beast (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculi[N] นิ่ว (คำพหูพจน์ของ calculus), See also: ก้อนนิ่ว
calculus[N] นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. concretion, stone
gallstone[N] นิ่วในถุงน้ำดี, See also: ก้อนนิ่ว
kidney stone[N] นิ่วในไต, See also: ก้อนนิ่วในไต
stone[N] นิ่ว, See also: ก้อนนิ่ว, Syn. calculus

English-Thai: Nontri Dictionary
gravel(n) กรวดทราย,ลูกรัง,ก้อนนิ่ว
stone(n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top