ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก่ง

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก่ง-, *ก่ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่องแก่ง (n ) rafting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่ง[V] bend, See also: curve up, draw, arch, flex, Syn. โก่ง, Example: ไก่ก่งคอขันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง, Thai definition: ทำให้โก่งหรือโค้ง เช่น ก่งคันศร
ก่ง[ADJ] arched, See also: bent, bowed, curved, Syn. โก่ง, Example: ในการเขียนคิ้วถ้ามีคิ้วก่งมากไปก็เขียนสีเสริมเข้าที่ใต้คิ้ว, Thai definition: โก่งหรือโค้ง เช่น คิ้วก่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น ก่งศร ก่งคอ, โก่ง ก็ว่า. ว. โค้ง เช่น คิ้วก่ง, โก่ง ก็ว่า.
ก้งว. ลาย, ด่าง, เช่น แมวก้ง ผ้าตาก้ง (คือ ผ้าตาโต ๆ ที่มีสีต่าง ๆ กัน).
ก๊งก. ดื่ม (ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า.
ก๊งน. หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี ๑ ก๊ง เท่ากับ ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร.
ก้งฉ่าย, ก๊งฉ่ายน. ผักกาดเขียวปลีดองหวาน.
ก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, โก้งโค้ง ก็ว่า.
ขึ้น ๑ก่ง เช่น ขึ้นธนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was great.ฉันเคยเก่ง Britney 2.0 (2012)
Atta boy, Pinoke. And I'm gonna help you.เด็กเก่ง ปีโนก และฉันจะช่วย คุณได้ Pinocchio (1940)
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา Rebecca (1940)
Well, I sat with him and I sketched a little. I don't do it very well, though.ฉันก็นั่งขีดเขียนภาพอยู่ข้างๆ แต่ฉันไม่เก่งหรอกค่ะ Rebecca (1940)
I'm sorry for the nurse. You keen on tennis?น่าสงสารคุณพยาบาล คุณเก่งเทนนิสรึครับ Rebecca (1940)
I love it, but I'm not very good at it.- ชอบค่ะ เเต่เต้นไม่ค่อยเก่ง Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I got a good sense of where l'm going.ฉันมองเส้นทางเก่ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How did he do such fantastic stunts with such little feet?ทำไมเขาเล่นบทบู๊เก่งชะมัด ทั้งที่เท้าเล็กแค่นี้ Blazing Saddles (1974)
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
Can't get a good man these days, under 60.เดี๋ยวนี่หาคนเก่งๆ อายุตํ่ากว่า 60 ยากนัก Jaws (1975)
Maybe you're a big yahoo in the lab, but out here you're just supercargo!บางทีนายอาจจะเก่งในเเล็บนะ เเต่อยู่ที่นี่นายเป็นผู้ช่วย Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่ง[n.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise   FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
ก๊ง[n.] (kong) EN: peg of liquor   
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe   
ก๋ง[n.] (kong) EN: grandfather   FR: grand-père [m]
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
ก่งตูด[v. exp.] (kong tūt) EN: raise one's bottom   
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   

English-Thai: Longdo Dictionary
mayขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
hotshot(n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bloodhound(บลัด'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาวและดมกลิ่นเก่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
arch(vi) โค้ง,โก่ง
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
unterbelichtet(adj slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
gut(adj adv) |besser, am besten| ดี, เก่ง, See also: A. schlecht, schlimm
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top