ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กู้ยืม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กู้ยืม-, *กู้ยืม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้ยืม[V] borrow, See also: take on loan, Syn. กู้, Example: รัฐบาลจัดให้มีเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อให้คนว่างงานสามารถกู้ยืม นำไปประกอบอาชีพได้, Thai definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
It can borrow money.สามารถกู้ยืมเงิน The Corporation (2003)
Thank you so much for your support on the micro loan bill.ขอบคุณมากนะคะที่_BAR_ สนับสนุนร่างการกู้ยืม Rendition (2007)
And he died in debt owing money to half the regiment.และเขาตายเพราะหนี้สินที่กู้ยืม ครึ่งหนึ่งของกรมทหาร The Secret of Moonacre (2008)
Well, we talked about the guidelines for the collateral of the loans.โอเค เรากำลังว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สิน \ การให้กู้ยืม Drag Me to Hell (2009)
That's my loan-out. It's totally legit.นั่นเป็นบริษัทธิให้กู้ยืมเงินของฉัน ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด Better Call Saul (2009)
The loan.กู้ยืม Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Thank you for lending it to me.ขอบคุณ สำหรับการกู้ยืมเงินให้ฉัน Do It, Monkey (2009)
- Student loans are killing me.- เงินกู้ยืมมันสูงมาก Brothers (2009)
Even my great-grandfather was a Borrower.คุณปู่ของฉันคือสุดยอดนักกู้ยืม Arrietty (2010)
But you know the $20 it's not charity it's a loan.แต่คือเงิน 20 เหรียญนี่ ไม่ใช่บริจาคนะ เป็นการกู้ยืมเฉยๆ Prom Queen (2011)
Well, if the bank finds out about your unauthorized loan,แล้ว ถ้าธนาคารพบว่าแอบกู้ยืมมาล่ะ Careful What U Wish 4 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู้ยืม[v.] (kūyeūm) EN: borrow   
กู้ยืมเงิน[v. exp.] (kūyeūm ngoen) EN: borrow money ; take on a loan   FR: emprunter de l'argent
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoen plūk bān) EN: take out a construction loan   

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
obligor(ออบ'ละกอร์) n. ผู้มีภาระหน้าที่,ผู้ให้กู้ยืม
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
borrow(vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม
loan(vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม

German-Thai: Longdo Dictionary
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top