Search result for

กีตาร์

(34 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีตาร์-, *กีตาร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีตาร์[N] guitar, Example: เสียงดนตรีในซอยที่ได้ยินอยู่ประจำนั่นคือเสียงกีต้าร์ของวัยรุ่น, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง รูปคล้ายซอฝรั่ง มี 6 สาย ใช้มือดีด, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีตาร์น. เครื่องสายประเภทดีดชนิดหนึ่ง มักมี ๖ สาย ใช้กระดีดหรือนิ้วมือดีดสายที่ทำด้วยไนลอนหรือโลหะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric quitarกีตาร์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Guitarกีตาร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
Cause I'm a picker I'm a grinnerเพราะผมเป็นเสือกีตาร์ เป็นเสือยิ้ม The Love Guru (2008)
He's a picker He's a grinnerเค้าเป็นนักกีตาร์ เป็นนักยิ้ม The Love Guru (2008)
That's what I'm talking about, bro. Yo, come check out these guitars.ฉันกำลังพูดถึงมันเลย มาดูกีตาร์นี่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Everybody, give it up for Greg Garbowsky on the bass.ทุกคน ,ให้ขึ้น สำหรับ เกต กาบอพสกาย มือกีตาร์เบส Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Give it up for my main man John Taylor, our musical director, on guitar.โจ: ให้ขึ้นสำหรับคน \ N ฉันหลัก โจน เทย์เลอร์, ผู้อำนวยการดนตรีของเราในกีตาร์ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
I'm sorry.ขอโทษนะครับ ผมขอยืมกีตาร์คุณได้ไหม? Episode #1.15 (2009)
I'll pay you with my egg tarts.งั้นผมยืมกีตาร์คุณได้ไหมครับ? Episode #1.15 (2009)
'cause you're gonna take guitar lessons.เพราะว่าคุณต้องเรียน กีตาร์ แล้ว. Slack Tide (2009)
He might ramble a lot, he might nervously strum his guitar,เค้าอาจจะพูดเรื่อยเปื่อย อาจจะเล่นกีตาร์ห่วยสุดๆ แต่ เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำแนะนำแบบพ่อ-ลูกแล้ว The Freshmen (2009)
One week of guitar lessons, you got all the major chords.เรียนกีตาร์อาทิตย์เดียว เธอก็ได้ เมเจอร์ คอร์ดแล้ว The Lost Boy (2009)
Yeah, he's a good kid. Good guitar player, too.ใช่ เขาเป็นเด็กดี แถมเล่นกีตาร์เก่งอีกด้วย The Lost Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีตาร์[n.] (kītā) EN: guitar   FR: guitare [f]
กีตาร์ร็อก[n. exp.] (kītā rǿk) FR: guitare rock [f]
กีตาร์เบส[n. exp.] (kītā bēs = kītā bēt) EN: bass guitar   FR: guitare basse
กีตาร์ไฟฟ้า [n. exp.] (kītā faifā) FR: guitare électrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bass guitar[N] กีตาร์
guitar[N] กีตาร์, See also: เครื่องเล่นดนตรีประเภทดีด
ukulele[N] กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย, Syn. acoustic guitar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
citternn. กีตาร์แบบเก่าชนิดหนึ่ง,กล่องเสียงเป็นรูปแพร.
guitar(กีทาร์') n. กีตาร์
guitarist(กีทา'ริสทฺ) n. นักเล่นกีตาร์
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
thumb(ธัมบฺ) n. นิ้วหัวแม่มือ,นิ้วแรกของสัตว์ vt. (ใช้นิ้วหัวแม่มือ) ทำสกปรกแตะพลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว,ดีดสายกีตาร์,ขอโดยสารรถโดยชี้ทิศทางที่จะไปด้วยนิ้วหัวแม่มือ,all thumbs งุ่มง่าม,-Phr. (thumb down การแสดงความไม่เห็นหรือคัดค้าน) -Phr. (under one's thumb
ukulele(ยูคะเล'ลี) n. เครื่องดนตรีขนาดเล็กที่คล้ายกีตาร์., Syn. ukelele
wire(ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข,

English-Thai: Nontri Dictionary
guitar(n) พิณ,กีตาร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top