ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กินจุ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กินจุ-, *กินจุ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she's eating us out of house and home for a start.หล่อนกินจุมากเลย Girl with a Pearl Earring (2003)
How much will she eat?เธอกินจุมากหรอ? Heyy Babyy (2007)
The fat lady was just about to die of consumption.หญิงอ้วนตายเพราะกินจุ WarGames: The Dead Code (2008)
Because I eat too much and I act crazy.เพราะว่าฉันกินจุ และก็ทำตัวประหลาด Cyborg Girl (2008)
Because I eat too much and I act crazy.เพราะว่าฉันกินจุ และก็ทำตัวประหลาด Cyborg Girl (2008)
Dongseng, this woman here is a food god. Block her now.น้องชาย ยัยนี่กินจุนะ รีบ ๆ กินเถอะ Episode #1.19 (2009)
I've never seen a dog eat that much. Ever.ฉันไม่เคยเห็นหมาที่ไหนกินจุเท่านี้เลย Hotel for Dogs (2009)
Good job I'm not a fussy eater.ดีมาก ฉันไม่ชอบกินจุกจิก Dog Dean Afternoon (2013)
- You don't know what you're doing.- ฉันรู้ว่าคุณโกรธ โอ้มันเกินจุดนั้นไปแล้ว Avengers: Age of Ultron (2015)
You don't talk much, but you damn sure can eat.พูดไม่เก่ง แต่กินจุชิบหาย Moonlight (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินจุ[v. exp.] (kin ju) EN: eat a lot   FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement
กินจุมาก[v. exp.] (kin ju māk) EN: be a big eater ; eat like a horse   FR: manger comme quatre ; être un gros mangeur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat like a horse[IDM] กินมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: กินจุ
eat off1[PHRV] กินมาก, See also: กินจุ
stow away[PHRV] กินอาหารจำนวนมาก, See also: กินจุ

English-Thai: Nontri Dictionary
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top