ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำหนดราคา

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำหนดราคา-, *กำหนดราคา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on, we're gonna work with our customers to create a mutually agreed upon price.เริ่มจากตอนนี้ เราจะต้องทำงานกับลูกค้าของเรา ด้วยการร่วมกันกำหนดราคาขาย Chuck Versus the Cougars (2008)
I get it. Flat-fee clients. Am I right?ผมรู้แล้วครับ ลูกค้ากำหนดราคาไว้แล้ว ผมพูดถูกไหม Caballo sin Nombre (2010)
Oh, it's hard to put a price on something that's a copy of something that was on pay cable.โอ้ มันยากนะ ที่จะกำหนดราคาของบางอย่าง ที่เป็นของเลียนแบบบางอย่าง ที่เคยฉายทางช่องเคเบิล The Russian Rocket Reaction (2011)
So now that he's dead you can just pick over his corpse at cut rate prices.และตอนนี้ เมื่อเขา ตาย คุณก็สามารถกำหนดราคาได้เอง ตัดราคา ที่ได้ Playtime (2012)
He say you must name your price for the land.เขาบอกว่าท่านสามารถกำหนดราคา ชื่อของท่านเพื่อดินแดนได้ All Change (2013)
Maybe.คุณกำลังกำหนดราคาสัญญา แลกเปลี่ยนเช่นพันธบัตร The Big Short (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākhā) EN: set a price ; fix a price   FR: fixer le prix

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
price[VT] กำหนดราคา, See also: ตั้งราคา, ตีราคา, Syn. appraise
peg down[PHRV] กำหนดราคาต่ำ
underprice[VT] ตัดราคา, See also: กำหนดราคาต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. dump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
priced(ไพรซฺทฺ) adj. กำหนดราคาไว้,ตั้งราคาไว้
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top