ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำลังขยาย

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำลังขยาย-, *กำลังขยาย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
magnifying powerกำลังขยาย, การวัดขอบเขตของอุปกรณ์ทางแสงในการขยายหรือลดขนาดของภาพ  กำลังขยายของอุปกรณ์ใดหาได้จากอัตราส่วนของขนาดภาพที่เห็นต่อขนาดวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Low Dryกำลังขยายต่ำ [การแพทย์]
Low Powerกำลังขยายต่ำ [การแพทย์]
Low Power Fieldกำลังขยายต่ำ, ขนาดขยายอย่างต่ำ [การแพทย์]
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Magnification, Lowกำลังขยายต่ำ [การแพทย์]
Magnification, Mediumกำลังขยายปานกลาง [การแพทย์]
Magnifying Powerกำลังขยาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ The Time Machine (2002)
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป An Inconvenient Truth (2006)
Real estate magnate and builder rupert chandler Was the undisputed king Of the expanding san fernando valley.ไม่มีข้อโต้แบ้งว่า ผู้ทรงอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมา รูเพิร์ท แชนด์เลอร์ กำลังขยายเขต ซาน เฟอร์นานโด วัลเล่ย์ Self Made Man (2008)
Around the clock, officer. Expanding our storage.ทั้งวันแหละครับ คุณตำรวจ กำลังขยายที่เก็บของ The Bank Job (2008)
They're moving H to Stockton Prison. That's all I know.เขากำลังขยายเฮโรอีนเข้าไปในเรือนจำสต็อคตัน นั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้ Oiled (2010)
REPULSION BETWEEN GALAXIESจักรวาลกำลังขยายตัว Beyond the Darkness (2010)
AN INEXPLICABLE FORCE THAT'S TRYING TO PUSH EVERYTHING APART.พันล้านกาแลคซีอื่น ๆ ออกมี เหมือนทางช้างเผือก แต่แยกออกจากเรา ตอนนี้เราได้รู้ว่าจักรวาล กำลังขยายตัว Beyond the Darkness (2010)
IS TO GO BACK IN TIME AND LOOK AT,และจักรวาลกำลังขยายตัว ได้เร็วขึ้นและเร็วขึ้น Beyond the Darkness (2010)
Well, they're branching out, you idiot.พวกเขากำลังขยายสาขา เจ้าโง่ The Boost Job (2010)
Your aortic valve's steno.หัวใจเต้นด้วยแรงปั้มครึ่งเดียว ผนังห้องหัวใจคุณกำลังขยายตัวนะ Limitless (2011)
Well, while you knuckleheads are expanding your minds and souls,ก็ระหว่างที่คนหัวรั้นอย่างพวกคุณ กำลังขยายจิตใจและวิญญาณ Competitive Wine Tasting (2011)
Pupils fixed and dilated.รูม่านตาคงที่และกำลังขยายออก Us or Them (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top