Search result for

กำมือ

(31 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำมือ-, *กำมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำมือ[CLAS] handful, Example: เมล็ดที่เราจะหว่านปลูกลงดินอาจจะใช้ประมาณ 2 กำมือ, Thai definition: ปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า
กำมือ[N] fist, Syn. กำปั้น, หมัด, Example: เพราะเขามีกำมือที่ใหญ่ ใครๆ ก็เลยกลัว, Thai definition: มือที่กำเข้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำมือน. มือที่กำเข้า
กำมือปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า
กำมือกำ ก็ว่า
กำมือมาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๔ หยิบมือ = ๑ กำมือกำมือ = ๑ ฟายมือ และอีกแบบหนึ่ง ๔ ใจมือ = ๑ กำมือกำมือ = ๑ จังออน.
กำ ๑กำมือ ก็ว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspกำมือ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're now under the control of Chuck Bass. I own you.ตอนนี้แกก็เหมือนลูกไก่ในกำมือฉันน่ะแหละ New Haven Can Wait (2008)
I spend 40 hours a week with a goddamn power tool in my hand.ฉันใช้เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับ อำนาจห่านั่นในกำมือ Pilot (2008)
When you're on Clay's payroll, everything in your hand is a power tool.นายมีอำนาจทุกอย่างในกำมือ เมื่อ เคลย์ จ่ายเงินเดือนให้นาย Pilot (2008)
If he forgets, I remind him that I have the power of life and death over him because, you see, any time I wish, I can let them know he works for me.ผมจะเตือนให้เขารู้ว่า ชีวิตเขาอยู่ในกำมือผม แค่เพียงบอกว่าเขาทำงานให้ผม Body of Lies (2008)
This is the world's most precious resource.สิ่งสำคัญก็คือ เราได้แหล่งทรัพยากรอันมีค่าไว้ในกำมือ Quantum of Solace (2008)
We caught him with his thing caught in a big, fat wringer.มันเหมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตาย Burn After Reading (2008)
You each get as much as you can grab with one hand. Go easy.เอาไปได้คนละกำมือนึง Pineapple Express (2008)
No, he hasn't mentioned her, but...ตั้งแต่ยังเด็ก ทุกคนคิดว่าโลกอยู่ในกำมือของลูก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Hold that.กำมือไว้แน่นๆ Mandala (2009)
Well, my guys seem to think they got the fbi in their pocket.คนของฉันคงคิดว่าพวก FBI อยู่ในกำมือ Pleasure Is My Business (2009)
What happened to the world being your oyster?เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องโลกอยู่ในกำมือของคุณละ Home Is the Place (2009)
Apparently, washboard players don't get enough chicks and he feels like a pansy in his mum's sewing thimbles.กันรู้ เล่นกระดานซักผ้าไม่ค่อยมีหญิงสน และมันรู้สึกเหมือนลูกแหง่ ในกำมือแม่ Nowhere Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำมือ[n.] (kammeū) EN: [classif. : handful]   FR: [classif. : poignées (volume)]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fist[VT] กำหมัด, See also: กำมือ
wisp[N] กำมือหนึ่ง (ฟาง หญ้า ผม), See also: ปอยเล็กๆ, หยิบมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fistful n.เต็มมือ,กำมือหนึ่ง,กำหนึ่ง -pl. fistfuls
hand(แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม)
wisp(วิสพฺ) n. กำมือ,หยิบมือ,ก้อนเล็ก,ชิ้นเล็ก,ตัวเล็ก,ตัวบอบบาง,แสงฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,ไม้ขนไก่ vt. ฟันเป็นมัด,ปั่นเป็นชิ้น, See also: wisplike adj., Syn. shred,tuft,bunch
wispy(วิส'พี) adj. กำมือ,เป็นมัดเล็ก ๆ ,เป็นชิ้นเล็ก ๆ ,บอบบาง, See also: wispily adv. wispiness n., Syn. wispish

English-Thai: Nontri Dictionary
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
handful(n) หนึ่งกำมือ,เต็มมือ
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top