ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำพร้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำพร้า-, *กำพร้า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำพร้า(v) orphan, Example: ตามภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีเด็กจำนวนมากมายที่กำพร้าเพราะพ่อแม่ตายในสงคราม, Thai Definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, ไร้ญาติ
กำพร้า(adj) orphaned, See also: abandoned, helpless, bereaved, Example: ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การแตกแยกของครอบครัวทำให้มีเด็กกำพร้าและเด็กไม่มีผู้เลี้ยงดูมากขึ้น, Thai Definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก
กำพร้า(n) Canavalia maritima (Aubl.) Thouars, See also: Canavalia obtusifolia, Syn. ถั่วคร้า, ไก่เตี้ย, ต้นกำพร้า, Thai Definition: ชื่อไม้เถาชนิด Canavalia maritima (Aubl.) Thouars ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีชมพู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำพร้า(-พฺร้า) น. เรียกหนังที่เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์ ว่า หนังกำพร้า, ผิวหนัง ก็เรียก.
กำพร้า(-พฺร้า) ว. ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, (โบ) หมายถึง ร้างลูกร้างเมียด้วย เช่น สองจะลีลาสู่ฟ้า ลาแม่เป็นกำพร้า เจ้าแม่เอ้ยปรานี แม่รา (ลอ), (กลอน) ใช้เป็น ก่ำพร้า ก็มี เช่น เจ้าจะละเรียมไว้ ก่ำพร้าคนเดียว (ลอ).
กำพร้า<i>ดู ไก่เตี้ย</i>.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป Night and Fog (1956)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
Make that baby an orphan before he's born?ทำให้เด็กที่กำพร้าก่อนที่เขาจะเกิด? The Godfather (1972)
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
#And I woke up an orphan #และเมื่อฉันลืมตาขึ้น ก็กลายเป็นเด็กกำพร้า An American Tail (1986)
We had two Bulgarians in the orphanage.เรามีเด็กกำพร้าที่เป็นคนบัลแกเรียนสองคน A Short Film About Love (1988)
Now ain't that my point?เกือบกำพร้าแล้วมั้ยล่ะ Casualties of War (1989)
- into an orphanage or something.- ในสถานเด็กกำพร้า The Cement Garden (1993)
I refuse to act the poor little orphan.ขอปฏิเสธการสงเคราะห์เด็กกำพร้า Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้า[kamphrā] (n) EN: orphan  FR: orphelin [ m ]
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
กำพร้าพ่อ[kamphrā phø] (adj) EN: fatherless  FR: orphelin du père
กำพร้าสงคราม[kamphrā songkhrām] (n, exp) FR: orphelin de guerre [ m ]
กำพร้าแม่[kamphrā maē] (adj) EN: motherless  FR: orphelin de la mère

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, ที่พ้นภัย, โรงพยาบาลคนบ้า
creche(เครช) n. สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้า, ภาพพระเยซูประสูติ
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า, ผิวนอก, เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
epidermis(เอพพิเดอ'มิส) n. หนังกำพร้า, ชั้นนอกของหนัง., See also: epidermal adj. ดูepidermis epidermic adj. ดูepidermis, Syn. skin
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
orphanกำพร้า, บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า, สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
stratum granulosumเป็นชั้นกลางของหนังกำพร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
cuticle(n) เปลือกนอก, หนังกำพร้า, ผิวนอก
epidermis(n) หนังกำพร้า
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ, ไม่มีพ่อ
foundling(n) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, เด็กกำพร้า
motherless(adj) กำพร้าแม่, ไม่มีแม่
orphan(adj) เกี่ยวกับเด็กกำพร้า, ที่เป็นกำพร้า
orphan(n) เด็กกำพร้า, ลูกกำพร้า
orphanage(n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top