Search result for

กาแล็กซี

(21 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาแล็กซี-, *กาแล็กซี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาแล็กซีน. ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่น ๆ กาแล็กซีมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็นเอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galaxiesกาแล็กซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Galaxiesกาแล็กซี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
the Republic's secret outer rim medical station.สถานีแพทย์ลับของสาธารณรัฐ ณ ขอบกาแล็กซี่ Shadow of Malevolence (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka, race across the galaxy to aid Jedi knight Aayla Secura, who is in the midst of a fight for her life as the sinister droid army closes in.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และพาดาวันของเขา อาโซก้า ได้เดินทางข้ามกาแล็กซี่ เพื่อไปช่วยเหลืออัศวินเจไดเอย์ล่า เซคคูร่า ซึ่งตกอยู่ระหว่างการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด Jedi Crash (2009)
You will only destroy what small amount of peace is left in the galaxy.พวกเจ้าดีแต่ทำลายสันติสุขเล็กๆ ที่เหลืออยู่ในกาแล็กซี่ Jedi Crash (2009)
Our only intention was to end it and restore peace to our galaxy.เป้าประสงค์เดียวของเราก็คือยุติมัน และนำสันติสุขกลับคืนสู่กาแล็กซี่ Jedi Crash (2009)
But now, even in a galaxy at war, you hope to find some honor.ตอนนี้ แม้ว่ากาแล็กซี่จะเกิดสงคราม แต่ก็น่าจะให้เกียรติกันบ้าง The Gungan General (2009)
Yes, it was wiped from the galaxy generations ago, but I have given it life once again.ก็ใช่ มันถูกกำจัดออกจากกาแล็กซี่ ไปหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ข้าเป็นผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Blue Shadow Virus (2009)
If those bombs get delivered, we'll be facing a galaxy-wide plague.ถ้าระเบิดเหล่านั้นถูกปล่อยออกมา เราคงจะเผชิญหน้ากับกาแล็กซี่ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดแน่ Blue Shadow Virus (2009)
Better to have one planet infected than the entire galaxy.ให้ดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวติดเชื้อ ดีกว่ากาแล็กซี่ทั้งหมด Blue Shadow Virus (2009)
Has assembled some of the deadliest criminals in the galaxyได้รวบรวมเหล่าอาชญากร ที่อันตรายที่สุดในกาแล็กซี่ Hostage Crisis (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
nebula(เนบ'บิวละ) n. กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆ,กาแล็กซีนอก,โรคกระจกมัว., See also: nebular adj. pl. nebulae,nebulas
pulsar(พัล'แซร์) n. ชื่อแหล่งพลังงานวิทยุในกาแล็กซีของจักรวาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top