ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กาฮัง

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาฮัง-, *กาฮัง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กาฮัง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กาฮัง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาฮัง[N] Buceros bicornis, See also: great pied hornbill, Syn. กะวะ, นกกก, นกกาฮัง, Example: ครูพานักเรียนไปดูนกกาฮังที่สวนสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกเงือกชนิด Buceros bicornis ในวงศ์ Bucerotidae โคนปากด้านบนมีลักษณะโหนกคล้ายกล่องขนาดใหญ่ คอสีขาว ปีกสีดำพาดขาว หางสีขาวพาดดำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาฮังน. ชื่อนกเงือกชนิด Buceros bicornis Linn. ในวงศ์ Bucerotidae เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่นกเงือก โคนขากรรไกรบนมีโหนกแข็งขนาดใหญ่ คอสีขาว ปีกสีดำพาดเหลือง ปลายปีกขาว หางยาวสีขาวพาดดำ ตัวผู้ตาสีแดง ตัวเมียตาสีขาว กินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็ก, กก หรือ กะวะ ก็เรียก.
กก ๗ดู กาฮัง.
กะวะ ๒ดู กาฮัง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกาฮัง[n. exp.] (nok kāhang) EN: Great Hornbill   FR: Calao bicorne [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top