ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การไม่ยอมรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไม่ยอมรับ-, *การไม่ยอมรับ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non-admissionการไม่ยอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allograft, Rejection ofการไม่ยอมรับเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกฝัง [การแพทย์]
Foreign Tissue, Rejection ofการไม่ยอมรับสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We go into denial...- เราเข้าสู่การไม่ยอมรับ... - ให้แคลเซียมอีกแอมป์ Good Mourning (2009)
So this is about, uh, denial.งั้นนี้ก็เรื่อง การไม่ยอมรับ Gaslit (2010)
What about "Intolerance"?แล้ว การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างออกไปละ Petty in Pink (2011)
Your denial is impressive.การไม่ยอมรับตัวเองของคุณ น่าประทับใจมาก Afterbirth (2011)
It's also about coming clean and owning up to the truth, but, hey, if you want to stay in denial, go for it.มันเกี่ยวกับการชำระล้างด้วยเหมือนกัน และการรับผิดจะนำไปสู่ความจริง แต่ เฮ้ ถ้าคุณต้องการไม่ยอมรับต่อไป ก็เอาเลย The Naked Truth (2012)
Your denial is more powerful than I thought.การไม่ยอมรับของคุณแรงกว่า ที่ผมคิดนะ The Stranger (2012)
Says the deny-ist.- งั้นก็การไม่ยอมรับ Paranormal Parentage (2013)
Cremation is a pagan practice and a denial of the Doctrine of Resurrection.การเผาศพเป็น การปฏิบัติของพวกนอกรีต และเป็นการไม่ยอมรับ The Name Game (2013)
I mean, talk about denial.พูดถึงเรื่องการไม่ยอมรับ Stand by Me (2013)
Sometimes I think that denial is the worst part for people like us because we know the truth.บางครั้งฉันคิดว่าการไม่ยอมรับความจริงเป็นส่วนที่แย่ที่สุดของคนแบบเรา เพราะพวกเราก็รู้ว่าจริงอยู่ Stand by Me (2013)
But I've learned that it's better to be honestly unhappy than dishonestly so.แต่ฉันก็เรียนรู้ว่า มันจะดีกว่าว่า ยอมรับว่าไม่มีความสุข มากกว่ากว่าการไม่ยอมรับ Sin (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denial[N] การปฎิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. disovowal, rejection
disfavor[N] ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, objection, Ant. approval, admiration, respect
disfavour[N] ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, Ant. approval, respect
rejection[N] การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
reprobation[N] การกล่าวตำหนิ, See also: การไม่ยอมรับ, การต่อว่า, Syn. blame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top