ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การไตร่ตรอง

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไตร่ตรอง-, *การไตร่ตรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไตร่ตรอง[N] meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reflectionการไตร่ตรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditationการไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premeditation (Law)การไตร่ตรองไว้ก่อน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ Deep Throat (1993)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.ประเด็นกรณีการฆาตกรรมคุณไรซ์ มันดูเหมือนมีการไตร่ตรองมาก่อน ผมอยากติดตามเรื่องนี้ต่อสักพัก Match Point (2005)
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
Well, yes.ใช่ มันอาจจะเกิดมาจากการไตร่ตรองแล้ว Remains of the J (2009)
Not premeditation.ไม่มีการไตร่ตรองไว้ก่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
A woman doesn't want to be mulled over, Mike.ผู้หญิงไม่ชอบ ผ่านการไตร่ตรอง ไมค์ Spring Cleaning (2011)
That takes some premeditation.แบบนี้ต้องมีการไตร่ตรองก่อน Where There's a Will (2011)
Highly organized. This was premeditated.วางแผนมาอย่างดี นี่เป็นการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Dorado Falls (2011)
The machine detects acts of premeditation.ขอโทษเถอะ คุณรีส เดอะแมชชีนตรวจจับการกระทำ ที่มีการไตร่ตรองล่วงหน้า Get Carter (2011)
'Cause we got e-mails detailing the entire scam, and that makes it premeditated.เพราะเราเจออีเมล์ แจกแจงแผนต้มตุ๋นทั้งหมด และนั่นแปลว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อน Alaheo Pau'ole (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation[N] การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation
premeditation[N] การไตร่ตรองไว้ก่อน, See also: ความตั้งใจ, Syn. intention, purpose
reconsideration[N] การพิจารณาใหม่, See also: การไตร่ตรองใหม่, Syn. review, revision
reflection[N] การไตร่ตรอง, Syn. consideration, musing, thinking
rumination[N] การใคร่ครวญ, See also: การไตร่ตรอง, Syn. introspectin, reflection, thought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion

English-Thai: Nontri Dictionary
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
preconception(n) ความคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top