ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การใคร่ครวญ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การใคร่ครวญ-, *การใคร่ครวญ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After weeks of heated debate and speculationหลังจากผ่านมาหลายสัปดาห์ ในการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน และการใคร่ครวญ A Bright New Day (2009)
Half of my life is spent regretting.ครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน มีความเสียใจและการใคร่ครวญแล้ว Episode #1.17 (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumination[N] การใคร่ครวญ, See also: การไตร่ตรอง, Syn. introspectin, reflection, thought
scrutiny[N] การใคร่ครวญอย่างละเอียด, See also: การตรวจสอบอย่างละเอียด
speculation[N] การใคร่ครวญ, See also: การพิจารณา, Syn. meditation, consideration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought

English-Thai: Nontri Dictionary
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top