ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การโต้ตอบ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโต้ตอบ-, *การโต้ตอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโต้ตอบ[N] conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legal correspondenceการโต้ตอบทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Retorrsionการโต้ตอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
That is just another way of hitting back.มันเป็นแค่การโต้ตอบอีกแบบหนึ่ง Gandhi (1982)
Evoked an unexpected response.ปลุกให้เกิดการโต้ตอบที่คาดไม่ถึง Art Isn't Easy (2007)
Action, reaction.แีรง, การโต้ตอบ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Look, look. What about... reprisals?ฟังนะๆ แล้วการโต้ตอบล่ะ Better Call Saul (2009)
I think it was a countermeasure.ผมว่านี่เป็นการโต้ตอบ Bloodline (2009)
I guess Dorota's counterintelligence isn't what it used to be.เดาว่า ไหวพริบการโต้ตอบโดโรต้า จะไม่ค่อยเหมือนเคยนะ \ อย่าเปลี่ยนเรื่อง \ ไม่อยากจะเชื่อ นี่เธอโกหกฉัน The Lost Boy (2009)
- double rejoinder.การโต้ตอบคู่ Debate 109 (2009)
Hey, you know those cufflinks you made me, the ones with the little fishes?ฉันชื่อฮโยริ ผู้หญิงซุ่มซ่าม: การโต้ตอบของ ฮโยริ ฉันชื่ออีฮโยริ Our Family Wedding (2010)
Do you know where they are?การโต้ตอบของ ฮโยริ หญิงสาวผู้เซ็กซี่แห่ง Family ผู้หญิงซุ่มซ่าม: การโต้ตอบของ ฮโยริ Our Family Wedding (2010)
This is not up for discussion, fellas.นี่ไม่ใช่การโต้ตอบนะ เด็กๆ The Substitute (2010)
Freeman:การโต้ตอบในเครื่อง ตรวจจับของเราต่อปี Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้ตอบ[n.] (kān tōtøp) EN: retaliation ; reaction   

English-Thai: Longdo Dictionary
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, S. Rapid Response Tactical Squad ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer[N] การโต้ตอบ, Syn. defense, counterclaim
comeback[N] การโต้ตอบทันควัน, Syn. riposte, answer, retortion
reprisal[N] การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร, Syn. retaliation
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
response[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction
retortation[N] การตอบกลับ, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply,riposte
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer,reply
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ,การย้อนตอบ,การพูดย้อน,การแย้ง
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
ripost(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reflex(adj) เป็นการโต้ตอบ,ที่สะท้อนกลับ
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง
retort(n) การโต้แย้ง,การย้อนตอบ,การโต้ตอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterintuitive (n ) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top