Search result for

การโฆษณา

(47 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโฆษณา-, *การโฆษณา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal libelการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Finally some truth in advertising.สุดท้าย บางอย่างก็เพื่อการโฆษณา There Might be Blood (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
We will produce a chemically pure and stable product that performs as advertised.เราจะผลิตเป็นผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูง... และประสิธภาพนั่นเท่ากับการโฆษณา ไม่มีสิ่งเจือปน Pilot (2008)
I hired you to fix the bottom line of this magazine, and we know the key to that is advertising revenue.ฉันจ้างคุณมาแก้ปัญหาเบื้องล่างของ แม็กกาซีน และเรารู้ว่าตัวปัญหาอยู่ที่ รายการการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
I'll be talking to you about advertising.ผมจะคุยกะคุณ เกี่ยวกับการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
In the ad? No smoking, no pets. You want to smoke, you do it outside.ในการโฆษณา ห้ามดูดบุหรี่ ห้ามเลี้ยงสัตว์ นายอยากดูดบุหรี่ก็ไปดูดข้างนอก Breakage (2009)
My publisher is thinking about doing his advertising in-house, and he's been looking for someone.คนที่สำนักพิมพ์กำลังคิดเกี่ยวกับการโฆษณาในบ้านน่ะ และเขาก็กำลังหาคนทำอยู่ Crime Doesn't Pay (2009)
A Japanese ad technique!วิธีการโฆษณาแบบญี่ปุ่น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Anonymous sex ads are a turnoff, but that doesn't mean that i don't feelการโฆษณาขายเซ็กส์ได้ปิดไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้สึก The Pickle Jar (2009)
Although advertised to appear, he did not show up.ถึงไม้มีการโฆษณาไว้ แต่เขากลับไม่มา The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I just don't want to give the wrong impression.นี่ไม่ใช่การโฆษณา ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิด You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad[N] การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration
billing[N] การโฆษณา, Syn. advertisement
fanfare[N] การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show
hype[N] การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
pitch[N] การเร่ขาย, See also: การโฆษณาเร่ขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad(แอด) n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา, Syn. advertisement, advertising)
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top