ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การโฆษณา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโฆษณา-, *การโฆษณา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(n, phrase) English for Advertising and Public Relations

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [ มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ ดู defamation ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal libelการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา [ ดู defamation ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, in advertising...คุณรู้ว่าในการโฆษณา ... 12 Angry Men (1957)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง The Corporation (2003)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
When I was researching the takeover of public space when I started off I thought okay this is just advertising.เมื่อฉันทำวิจัยเรื่องการยึดครองพื้นที่สาธารณะ ตอนที่เริ่มทำ ฉันคิดว่า โอเค มันก็แค่การโฆษณา The Corporation (2003)
We've always had advertising.การโฆษณาก็มีมาแต่ไหนแต่ไร The Corporation (2003)
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า The Corporation (2003)
Those rich midgets from those infomercials gave the school some huge grant, and started a school for the vertically challenged and a fraternity.พวกคนแคราะรํ่ารวยจากการโฆษณาให้เงินมหาวิทลัยเยอะ และสร้างโรงเรียนสำหรับคนที่มีความท้าทายในแนวตั้ง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Alright, cut to commercials.ก็ได้, ตัดกำไรจากการโฆษณาซะ Death Note: The Last Name (2006)
Sort of a twisted sales pitch.มันก็แค่ การโฆษณาหาจุดขายเท่านั้นแหละ Resident Evil: Degeneration (2008)
Any publicity is good publicity.การเผยแพร่เป็นการโฆษณาที่ดี Chuck Versus Santa Claus (2008)
Finally some truth in advertising.สุดท้าย บางอย่างก็เพื่อการโฆษณา There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโฆษณา[kān khōtsanā = kān khōsanā] (n) EN: publicity ; advertisement ; advertising  FR: publicité [ f ] ; propagande [ f ]
การโฆษณาชวนเชื่อ[kān khōtsanā chuan cheūa] (n) EN: propaganda  FR: propagande [ f ]
การโฆษณาหลอกลวง[kān khōtsanā løklūang] (n, exp) EN: deceptive advertising

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad(n) การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
advertisement(n) การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration
billing(n) การโฆษณา, Syn. advertisement
fanfare(n) การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show
hype(n) การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
pitch(n) การเร่ขาย, See also: การโฆษณาเร่ขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad(แอด) n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา, Syn. advertisement, advertising
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา, ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
cache(แค?) { cached, caching, caches } n. ที่ซ่อน, ที่เก็บ, สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน, เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า, เป็นการค้า, ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้, ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) , สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล, การแสดงโอ้อวด, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การประโคม, แตรเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา, การประกาศ, การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา, คำโฆษณา
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ, การยุยง, การปลุกปั่น
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ, การเผยแพร่, การเผยแผ่
publication(n) การโฆษณา, การประกาศ, การพิมพ์หนังสือจำหน่าย, สิ่งพิมพ์
publicity(n) การโฆษณา, การประกาศ, การเปิดเผย, การเผยแพร่, การประชาสัมพันธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), Syn. langen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top