ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแสดงความเสียใจ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแสดงความเสียใจ-, *การแสดงความเสียใจ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำนามการแสดงความเสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน Episode #1.5 (1995)
- I would like to express my deepest sympathy to the family of Ken Oosterbroek.ผมต้องการแสดงความเสียใจอย่างมาก ต่อครอบครัวของ เคน ออสเตอร์เบอร์ก The Bang Bang Club (2010)
Never got to formally express my condolences.ไม่เคยได้รับทางการแสดงความเสียใจ อย่างเป็นทางการจากฉันเสียที The Push (2010)
Wait. Let me do that for you-- my first act of contrition.เดี๋ยว ให้ฉันไปเอาให้เถอะ ถือว่าเป็นการแสดงความเสียใจของฉัน The Fugitives (2012)
Oh, I appreciate your condolences, Harvey, but the fact is, Derek was a dick.โอ้ ผมขอยกย่องการแสดงความเสียใจต่อผู้อื่นของคุณ, ฮาร์วี่ แต่ เรื่องจริงคือ เดเร็ก มันหัวขวด Zane vs. Zane (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condolement[N] การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น, See also: การแสดงความเห็นใจ, Syn. condolence, sympathy, pity
condolence[N] การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น, See also: การแสดงความเห็นใจ, Syn. condolement, sympathy, pity
repentance[N] การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,

English-Thai: Nontri Dictionary
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top